Beleid en documenten

Het beleid van de provincie is vastgelegd in het coalitieakkoord en de omgevingsvisie. Wat we doen past binnen de financiële ruimte die we hebben.