Beleidskaders 2023-2027

Hoofdlijnenakkoord

De coalitiepartijen BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang hebben 30 juni 2023 een akkoord op hoofdlijnen gepresenteerd.
 

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie staat wat we willen bereiken op welk gebied. Alle onderwerpen komen aan bod, van natuur en landschap tot gaswinning, van energie tot erfgoed, van leefbaarheid tot milieu, en de samenhang tussen de verschillende thema's.

Omgevingsverordening

In de omgevingsverordening staan regels voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen. Deze regels richten zich op de thema's ruimtelijke ordening, water, infrastructuur, milieu en ontgrondingen. De omgevingsverordening is nauw verbonden met de omgevingsvisie. 

Dit is Groningen, waardevol Groningen

In ‘Dit is Groningen, waardevol Groningen’ staat hoe wij Groninger waarden voorop stellen en de komende decennia zelfbewust de regie willen voeren als het gaat om de ruimtelijke ordening in onze provincie.

Nationale opgaven gaan, wat ons betreft, hand in hand met regionale opgaven en kennen provinciale randvoorwaarden en uitgangspunten.