Vernieuwing vaste presentatie erfgoed

Musea en erfgoedinstellingen kunnen subsidie krijgen om de presentatie van hun vaste collectie te vernieuwen. Door de collectie bijvoorbeeld met digitale middelen te presenteren blijft een museum aantrekkelijk om te bezoeken voor een breed publiek. Op die manier houden we de interesse voor ons Gronings erfgoed en de archeologie in stand en gaat de collectie langer mee.

Aanvraagperiode

U kunt een aanvraag doen van 1 mei 2022 tot 31 december 2024. 

Beschikbaar budget

Er was in 2022 € 500.000 beschikbaar en in 2023 en 2024 € 250.000.

Voor wie?

Musea en erfgoedinstellingen in de provincie Groningen met een erfgoed- of archeologiecollectie. De collectie heeft een duidelijke relatie met Groningen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen voldoet het project aan de volgende voorwaarden:

  • Het project heeft betrekking op de vaste presentatie van de collectie van de instelling; 
  • De vaste presentatie waar het project op gericht is, maakt onderdeel uit van de Collectie Groningen;
  • U maakt een projectplan waarin u aantoont dat het project gaat over de vernieuwing van de presentatie.
  • Het projectplan bevat een onderbouwing waaruit blijkt dat er in de presentatie gebruik wordt gemaakt van eigentijdse middelen, een visie op het beoogde publieksbereik, toegankelijkheid voor mensen met een beperking en op het gebied van meertaligheid.

De uitgebreide voorwaarden staan in de officiële regeling.

Wanneer geen subsidie?

  • Instellingen zonder duidelijke relatie met de provincie Groningen of de Collectie Groningen komen niet voor subsidie in aanmerking.

Daarnaast kunt u geen subsidie ontvangen voor:

  • Kosten die samenhangen met aard- en nagelvaste investeringen aan het pand waarin de erfgoedinstelling is gevestigd die niet noodzakelijk zijn voor de vernieuwing van de vaste presentatie; 
  • Kosten die samenhangen met aankoop van nieuwe onderdelen van de collectie; 
  • Kosten die volgen uit het beheer van een gebouw als gevolg van de projectinvestering. 

Maximale subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 125.000. 
Voor planontwikkeling is ook subsidie beschikbaar. De maximale subsidie is € 10.000.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen via het formulier onder 'U doet een aanvraag' op deze pagina. 

Advies

KultuurLoket

Bij het KultuurLoket kunt u terecht met al uw vragen over uw plannen en ideeën. Het KultuurLoket is de verbindende schakel tussen amateurs, professionals en instellingen die het maken, beleven en delen van kunst en cultuur stimuleren. Voor iedereen die muziek, theater, dans, literatuur of beeldende kunst (mogelijk) maakt in de provincie Groningen staan zij klaar met advies en ondersteuning.

Het KultuurLoket helpt u graag met vragen over subsidiemogelijkheden, mogelijke samenwerkingspartners, een podiumplek, een nieuwe dirigent of regisseur of een andere vraag. Zij denken kosteloos met u mee en zoeken samen met u naar een antwoord of oplossing.

Lees meer over Het KultuurLoket

KultuurCentrale

De KultuurCentrale is hét medium voor iedereen die betrokken is bij kunst en cultuur. Hier komen vraag en aanbod bij elkaar. Plaats eenvoudig uw vraag of aanbod, maak uzelf of uw vereniging zichtbaar en vindt er nieuwe opdrachten of projecten om aan mee te doen. 

Bekijk de video op YouTube waarin twee mensen vertellen hoe de KultuurCentrale voor hen heeft gewerkt. 

Lees meer over de KultuurCentrale

Procedure

De subsidieaanvraag kunt u online indienen. Lees de subsidieregeling goed door.

De onderstaande documenten heeft u nodig om een aanvraag in te dienen. Deze kunt aan het eind van het aanvraagformulier toevoegen.

  • U maakt een projectplan waarin u aantoont dat het project gaat over de vernieuwing van de presentatie. Het projectplan bevat een onderbouwing waaruit blijkt dat er in de presentatie gebruik wordt gemaakt van eigentijdse middelen, een visie op het beoogde publieksbereik, toegankelijkheid voor mensen met een beperking en op het gebied van meertaligheid.

Aanvraagformulier

U krijgt binnen 2 weken na uw aanvraag een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. Binnen 13 weken besluiten wij op uw subsidieaanvraag.

U kunt bezwaar indienen tegen ons besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als de uitvoering van het project is verlopen zoals u heeft aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Zodra het waarschijnlijk of zeker is dat de activiteit waarvoor de subsidie is verleend niet volledig wordt uitgevoerd, als de werkzaamheden (moeten) worden gewijzigd, of als u niet aan de verplichtingen van de subsidieregeling kunt voldoen, moet u ons dit schriftelijk melden.

Ter controle kunnen we facturen met betalingsbewijzen en een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden bij u opvragen.

Houdt er rekening mee dat uw project in onze steekproef kan vallen. U wordt dan gevraagd uw project inhoudelijk en financieel te verantwoorden. Bewaar daarom alle bonnetjes zorgvuldig.
Het kan zo zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder heeft gekost dan u had begroot.
Wij kunnen ook de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als u zich niet (helemaal) heeft gehouden aan de subsidievoorwaarden.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de provincie via

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl