Gebiedsontwikkeling provincie Groningen

We willen een sterke en aantrekkelijke provincie zijn voor inwoners, ondernemers, agrariĆ«rs, organisaties, instellingen, toeristen en recreanten, nu en in de toekomst. Een goede economische ontwikkeling en werkgelegenheid is daarbij belangrijk. Het uitbreiden van bedrijventerreinen in onze provincie is een belangrijke voorwaarde om kansen voor de economische ontwikkeling van Groningen te benutten. Er is een toenemende vraag van bedrijven naar grote kavels, maar er zijn nu nauwelijks locaties beschikbaar. Op bestaande bedrijventerreinen is het aanbod te beperkt en bovendien versnipperd. 

Noordoost-Groningen

Inmiddels stijgt het aantal bedrijven dat zich in Noordoost-Groningen wil vestigen. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die te maken hebben met waterstof, batterijen, de autoindustrie, windenergie, of datacenters en nieuwe vormen van high tech-bedrijven. Deze bedrijven brengen een gevarieerde werkgelegenheid en mogelijkheden tot vernieuwen. Dat is positief voor zowel de regionale economie, als de leefbaarheid in Groningen.

Slimme combinaties

Op een aantal plekken in Groningen wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de uitbreiding van bedrijventerreinen. Bij deze gebiedsontwikkelingen is het belangrijk om te bepalen welke kansen we voor huidige en nieuwe bedrijvigheid in deze regio kunnen benutten. Het doel hierbij is dat landschap, leefomgeving en bedrijfslocaties elkaar moeten versterken voor de leefbaarheid en de vitaliteit van de regio. En hoe we daarbij slimme combinaties kunnen maken met opgaven op het terrein van klimaat, energie, leefbaarheid, landbouw, natuur, recreatie en toerisme en duurzaamheid. 

Locaties

Op dit moment zijn er plannen voor gebiedsontwikkeling op drie locaties in de provincie Groningen:

 

Gebiedsontwikkeling Oostpolder

De provincie en gemeente Het Hogeland hebben plannen de Eemshaven uit te breiden. Er moet een bedrijventerrein komen in de Oostpolder, direct ten zuiden van de Eemshaven. We betrekken omwonenden bij het inrichten van het gebied.

Meer over de gebiedsontwikkeling Oostpolder

Gebiedsontwikkeling Matsloot-Westpoort

Samen met de gemeenten Groningen, Westerkwartier en Noordenveld hebben we afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het gebied Matsloot-Westpoort, gelegen aan de westkant van de stad Groningen. Het gebied op de grens met Drenthe markeert de overgang van stad naar platteland.

Meer over de gebiedsontwikkeling Matsloot-Westpoort

Gebiedsontwikkeling A7/N33

De gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam en de provincie Groningen hebben samen met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties nagedacht over de toekomst van het gebied rondom de A7/N33. Met als resultaat een gezamenlijk, regionaal ruimtelijk-economisch perspectief.

Meer over de gebiedsontwikkeling A7/N33