Gebiedsontwikkeling Oostpolder

De provincie en de gemeente Het Hogeland hebben plannen om de Eemshaven uit te breiden door een bedrijventerrein te ontwikkelen in de Oostpolder. Het gaat om het gebied direct ten zuiden van de Eemshaven en wordt begrensd door de spoorlijn, de dijk en lintbebouwing van Oudeschip en de provinciale weg N33.

Het Digitale Diggelschip

Waarom?

  • Er is een toenemende vraag naar grote bedrijfskavels van bedrijven die zich in Noordoost-Groningen willen vestigen. De Oostpolder is hiervoor een geschikte locatie. 
  • Het gaat om waterstofbedrijven, batterijfabrieken, datacenters en om nieuwe vormen van high tech bedrijven.
  • De uitbreiding zorgt voor meer werkgelegenheid en economische ontwikkeling.
  • De Oostpolder kan het duurzame stopcontact van Nederland te worden. 

Voorwaarden

De provincie en de gemeente Het Hogeland stellen vier voorwaarden aan de ontwikkeling van de Oostpolder.

  • De woonfunctie in de omliggende dorpen blijft zoveel mogelijk behouden. Nieuwe bedrijven zijn alleen welkom als ze voldoen aan de vastgestelde en wettelijk toegestane milieunormen (voor geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid).
  • Tussen het bedrijventerrein en de huizen komen buffers (overgangszones). Hier is ruimte voor water en groen. In deze zones is ook ruimte voor activiteiten voor bewoners.
  • Het nieuwe windpark Oostpolder blijft behouden.
  • De plannen worden uitgewerkt in een ‘open planproces’. 

Digitale Diggelschip

De provincie en gemeente Het Hogeland maken samen met de omgeving plannen voor de inrichting van het gebied. Belanghebbenden worden nauw betrokken bij de inrichting van het bedrijventerrein en de omgeving. Via de website Het Digitale Diggelschip blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de Oostpolder.

Naar de website Het Digitale Diggelschip

 

Betrokken partijen