Melden bij de provincie

Merkt u iets op in de omgeving dat niet zo hoort te zijn? Bijvoorbeeld stankoverlast, schade aan de natuur (milieuschade) of een gat in de weg. Meld het dan bij de provincie. In sommige gevallen moet u bij een andere instantie een melding doen. Die contactgegevens vindt u ook hier.

 • Verkeer

  Als u problemen opmerkt op provinciale wegen of vaarwegen.

 • Milieu

  Als u overlast ervaart van bijvoorbeeld geluid, stof of stank in de omgeving.

 • Openbaar vervoer

  Als u een ontevreden bent over het bus- of treinvervoer.

 • Schade melden

  Heeft u schade opgelopen? En u vindt dat dat verwijtbaar is aan de provincie? Dan kunt u de provincie aansprakelijk stellen.

 • Natuur

  Als u onregelmatigheden in de natuur aantreft zoals invasieve exoten, volgelgriep of signalering van de wolf.

Wat kunt u bijvoorbeeld bij ons melden?

 • Overlast van stank, stof of geluid
 • Onveilige situaties bij zandwinningen
 • (Illegale) ontgrondingen
 • Onregelrechtmatigheden in de natuur (flora en fauna) 
  • Zeldzame planten die zijn weggemaaid
  • Bomen die gesnoeid worden tijdens het broedseizoen
  • Groenonderhoud waar zeldzame soorten huisvesten
 • Verontreiniging van bodem
 • HygiĆ«ne en veiligheid van zwembaden, sauna's

Wat doen wij met uw melding 

Wij bekijken wie het bevoegde gezag is van deze overtreding, dit kan soms ook een andere organisatie zijn zoals het rijk. We geven de melding dan door aan het juiste bevoegd gezag.

Hinderapp gebruiken

Inwoners van de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Oldambt, Midden Groningen, Pekela en Westerkwartier kunnen milieuklachten melden via de Hinderapp. Registreer u eenmalig op de website.