Melding verkeer

Ervaart u overlast of hinder in het verkeer op een provinciale weg? Bijvoorbeeld door een gat in de weg, grofvuil in de berm of verkeerslichten die kapot zijn. Meld het ons meteen. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

Naar het formulier

Of bel: 050 - 316 49 11Bij spoed buiten kantooruren

Overzicht ingediende meldingen

In het onderstaande overzicht ziet u welke meldingen bij ons zijn binnengekomen en wat de status per melding is. U kunt zoeken in het overzicht, op meldingsnummer, onderwerp of locatie.

Melding nr.DatumTijdObjectMeldingStatus
M2407 2292 23-07-24 15:47 N386 Maaien Woldweg Kroswolde N386 hmpl 3.9 In behandeling genomen
M2407 2254 23-07-24 12:42 N994 Bermen maaien In behandeling genomen
M2407 2246 23-07-24 12:02 N980 ontbreken de haaientanden van het fietspad In behandeling genomen
M2407 2235 23-07-24 11:22 N355 omleidings-bordjes niet zichtbaar In behandeling genomen
M2407 2158 22-07-24 15:55 N372 last van overhangend groen langs de N372 Afgemeld
M2407 2133 22-07-24 13:55 N372 N372 put overgroeid In behandeling genomen
M2407 2127 22-07-24 13:30 Melding invasieve exoten Afgemeld

Wat betekent de status?

  • Open: de melding (telefonisch, per mail of ingediend via de website) is ontvangen en wordt zo spoedig in behandeling genomen.
  • In behandeling genomen: de melding is geregistreerd en uitgezet bij het team dat de melding gaat onderzoeken en eventueel afhandelen. De melder heeft in de meeste gevallen per mail of telefoon een ontvangstbevestiging ontvangen.
  • Afgemeld: de melding is opgepakt en er zijn afspraken gemaakt over hoe de melding wordt opgevolgd. Dat kan direct gebeuren, maar ook voor een later moment worden ingepland (bijvoorbeeld bij een groot onderhoud of maaiwerkzaamheden). De melder is hiervan op de hoogte gebracht.