Klacht, bezwaar, Woo

Hebt u een klacht over het gedrag van bestuurders of ambtenaren? Bent u het niet eens met een beslissing van de provincie? Of zijn we daar niet op tijd mee? Informeren wij u onvoldoende over een bepaald onderwerp?

 • Gedrag bestuurder of ambtenaar

  Voelt u zich onfatsoenlijk behandeld door een ambtenaar of bestuurder? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de provincie? Dan kunt u in de meeste gevallen bezwaar maken.

 • Wet dwangsom en beroep

  U ontvangt een dwangsom als wij na uw aanmaning niet binnen 2 weken beslissen over uw aanvraag of bezwaarschrift.

 • Woo-verzoek indienen

  Wilt u iets specifieks weten over een bepaald onderwerp? Dien dan een verzoek in tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie.

 • Woo-besluiten

  Een overzicht van documenten die we openbaar hebben gemaakt in het kader van de Wet open overheid (Woo).