Bomen

Toon bomen op kaart

Projectplanning Verwijderen Stamschot zomer 2019

Definitie:

Een boom wordt taalkundig omschreven als een houtachtig gewas met een zeer groot wortelgestel en een enkele, stevige, houtige en zich secundair verdikkende, overblijvende stam die zich pas op enige hoogte boven de grond vertakt.

Welke bomen worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle bomen langs de provinciale wegen / vaarwegen / objecten / terreinen die in beheer en/of eigendom zijn van de provincie Groningen of waar onderhoud aan gepleegd wordt in opdracht van derden

Doel van de vervaardiging:

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de bomen.  

Welke gegevens van bomen worden geregistreerd: 

BoomID

Wordt als sleutelveld gebruikt

BoomSrt

Geeft met de eerste twee van maximaal acht letters aan tot welke geslacht de boom behoort: Abies (Zilverspar) | Acer (Esdoorn) | Aesculus (Paardenkastanje) | Alnus (Els) | Betula (Berk) | Carpinus | Castanea (Kastanje) | Cedrus (Ceder) |Catraegus (Meidoorn) | Fagus (Beuk) | Fraxinus (Es) | Ilex (Hulst) | Liquidambar (Amberboom)| Liriodendron (Tulpenboom) | Malus (Appelboom) | Metasequoia (Watercipres) | Pinus (Den) | Platanus (Plataan) | Populus (Populier) | Prunus | Pyrus (Perenboom) | Quercus (Eik) | Robinia | Salix (Wilg) | Sophora | Sorbus (lijsterbes) | Tilia (Linde) | Ulmus (Iep) De overige zes letters geven aan welke soort het betreft.

Plantjaar

Geeft aan in welk jaar de boom geplant is.

Boomhoogte

Geeft de hoogte aan van de boom. De hoogte is tijdens de laatste inspectie bepaald en wordt weergegeven als waarde reeks: 0-6m |6-9m | 9-12m | 12-15 m | 15-18 m | 18-24 m | >24m

Eindbeeld

Geeft het beeld aan waaraan de boom moet voldoen: gekandelaberde boom | haagboom | knotboom | leiboom | opkronen 0-4m  | opkronen 0-6m | opkronen 4-4m | opkronen 4-6m | opkronen4-8m | opkronen 6-6m | opkronen 6-8m | opkronen 8-8m | overig | vrijuitgroeiend

ScheefstandGeeft aan of de boom scheef staat: 0 = nee | 1 = ja
ScheurenGeeft aan of er scheuren in de boom zitten: 0 = nee | 1 = ja
HoltenGeeft aan of er holten in de boom zitten: 0 = nee | 1 = ja
StamvoetschadeGeeft aan of er schade aan de stamvoet van de boom zit: 0 = nee | 1 = ja
StamschadeGeeft aan of er schade aan de stam van de boom zit: 0 = nee | 1 = ja
KroonschadeGeeft aan of er schade aan de kroon  van de boom zit: 0 = nee | 1 = ja
InrotGeeft aan of er ingerotte snoeiwond(en) aanwezig zijn in de boom: 0=nee | 1 = ja
HoutboorderGeeft aan of er houtboorders aanwezig zijn in de boom: 0=nee | 1 = ja
ZwamGeeft aan of er zwam aanwezig is rondom de boom: 0=nee | 1 = ja
Zwam_stamvoetGeeft aan of er zwam aanwezig is op de stamvoet de boom: 0=nee | 1 = ja
Zwam_stamGeeft aan of er zwam aanwezig is op de stam de boom: 0=nee | 1 = ja
Zwam_kroonGeeft aan of er zwam aanwezig is op de kroon de boom: 0=nee | 1 = ja
Dood_houtGeeft aan of er afgestorven takken aan de boom zitten: 0=nee | 1 = ja
PlakokselGeeft aan of er plakoksel in de boom zitten: 0=nee | 1 = ja
StamschotGeeft aan of uitlopers vanuit de stamvoet aanwezig zijn: : 0=nee | 1 = ja
WortelopslagGeeft aan of er vanuit de wortels uitlopers aanwezig zijn: : 0=nee | 1 = ja
TakkenGeeft aan of er takken in de takvrije ruimte aanwezig zijn: : 0=nee | 1 = ja
OpdrukGeeft aan of er opdrukking plaatsvindt van de verharding rondom de boom: 0=nee | 1 = ja
AantastingenGeeft aan of er aantastingen zijn van de boom: 0=nee | 1 = ja
Maatregelen_kort

Geeft aan welke maatregelen op korte termijn uitgevoerd moeten worden: BGS achterstallig | BGS beeld | BGS verwaarloosd | OHS achterstallig | OHS beeld | Rooien

BGS = Begeleidingssnoei: hiermee wordt de boom gevormd naar het eindbeeld en stopt zodra de takvrije zone bereikt is.

OHS = Onderhoudssnoei: hiermee wordt de boom veilig gehouden in relatie tot het gebruik van de omgeving..

Maatregelen_langGeeft aan welk type onderhoudregime van toepassing is op de boom: BGS fase | OHS 1x/1jr | OHS 1x/2jr | OHS 1x/3jr | OHS 1x/6jr | OHS 1x/9jr | OHS 1x/12jr
VTAfrequentieGeeft aan met welke frequentie een boomcontrole moet plaatsvinden: wordt door de provincie Groningen niet ingevuld omdat gebruik wordt gemaakt van maatregelen_lang
BereikbaarheidGeeft aan of de boom goed bereikbaar is met behulp van een hoogwerker. Indien niet, dan moet gebruik worden gemaakt van klimmers: 0=nee | 1 = ja
WegtypeGeeft aan wat het type is van de weg op basis van de CROW 96b waar de boom langs staat: A | C1 | D | D enkelbaans met rijstrook indeling | E enkelbaans zonder rijstrook indeling | FP (brom)fietspad | KR kruispunt of T-aansluiting | RO rotondes of verkeersplein | VO voetpaden
OpmerkingenAlgemene opmerking die betrekking heeft op de boom
StatusGeeft aan wat de status is van de informatie van boom: actueel | niet actueel.
IDTechnische sleutel
ProjectidGeeft binnen de database van Digitree aan wie eigenaar is van het database record: Groningen
ProjectGeeft aan bij welke weg de boom behoort. Elke provinciale weg is een apart project.
MutatiedatumGeeft aan welke inspecteur de laatste wijzigingen heeft doorgevoerd
MutatietijdGeeft aan wat de datum is waarop de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd.
AktieGeeft aan welke actie nog moet worden uitgevoerd met betrekking tot de gegevens- / databeheer
DeelopdrachtGeeft aan tot welke deelopdracht een boom behoort. Werkzaamheden aan de bomen worden gecombineerd in deelopdrachten.
Nader_onderzoekGeeft aan of nader onderzoek aan de boom noodzakelijk is: 0=nee | 1 = ja
RisicoklasseGeeft aan tot welke risico categorie de boom behoort en wordt bepaald in relatie tot het gebruik van de omgeving van de boom: Geen verhoogd risico | Mogelijk verhoogd risico | Tijdelijk verhoogd risico | Risicoboom | Attentieboom
Uitvoerdatum 
BoomsoortGeeft aan wat de soort van de boom is
OmschrijvingGeeft aan wat de subsoort van de boom is.

Boomnaam

Geeft aan wat de volledige culivarnaam is van de boom. De cultivarnaam bestaat uit de samenvoeging van het geslacht (Boomsrt), boomsoort (boomsoort) en subsoort (omschrijving)

Informatie over

Eikenprocessierups

Essentaksterfte