Eikenprocessierups

Eikenprocessierups 2022

Monitoring eikenprocessierups 2021 (pdf)

Beheerplan eikenprocessierups 2021-2025 (pdf)

NB: de onderstaande kaart bevat geen provinciedekkend beeld van de verspreiding van de eikenprocessierups. De kaart dient ter ondersteuning van de bestrijding van de eikenprocessierups rond de provinciale wegen en vaarwegen.

Toon telgegevens eikenprocessierups op kaart

Eikenprocessierups 2019

Beheerplan eikenprocessierups 2016-2020

Monitoring eikenprocessierups 2018 

Eindrapportage Natuurlijke bestrijding Eikenprocessierups 2019

Definitie

De eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) loopt in lange processies over de stam van eikenbomen, vandaar de naam eikenprocessierups. De rupsen gaan op zoek naar nieuwe eikenbladeren. Dit doen de rupsen veelal van mei tot augustus. In een warm voorjaar zoals 2014 gebeurt dit al vanaf april. Door vraat van de rupsen aan de bladeren ontstaat bij de eikenbomen zelf ook schade.

De rupsen veroorzaken met de brandharen bij mensen en ook bij dieren irritaties. Voorbeelden hiervan zijn jeukende huid en rode uitslag, rood ontstoken oogwit en een branderig gevoel. Bij inademing van de haren kunnen irritaties en ontstekingen ontstaan van het slijmvlies van de neus, keel en luchtwegen.

Met behulp van vallen worden gegevens verzameld over aanwezigheid en aantallen van vlinders, eipakketten, rupsen en/of nesten van eikenprocessierups. Op grond van deze informatie kan een beslissing worden genomen ten aanzien van:

  • of  en welke bestrijdingsmaatregelen uit gevoerd kunnen worden;
  • de optimale timing van de toepassing van de verschillende bestrijdingsmaatregelen;
  • evaluatie van de effectiviteit van de maatregelen om te beslissen over uitvoering van een vervolg maatregel

Welke vallen worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle vallen in het kader van de eikenprocessierups gebruikt worden.

Doel van de vervaardiging:

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de vallen.  

Welke gegevens van vallen worden geregistreerd: 

Val_nrWordt als sleutelveld gebruikt
Val_codeArchiefnummer van leverancier telgegevens.
BeheerderGeeft aan welke instantie beheerder is van de boom waarin de val geplaatst is.
TeljaarGeeft aan in welk jaar de telgegevens verzameld zijn.
StraatNaam van de straat waar de boom met val langs staat overgenomen uit het Nationaal Databestand Wegen indien beschikbaar
PlaatsPlaats waarin de boom met val staat, overgenomen vanuit de BAG indien beschikbaar
TotaalGeeft het totaal van <aantal gevangen vlinders vers> en <aantal vlinders kaal.
Aantal vlinders gevangen versGeeft het aantal gevangen vlinders die in de directe omgeving (1-4km) van de vallen zijn geboren. Deze worden beoordeeld op versheid op basis van uiterlijke kenmerken.
Aantal vlinders kaal/afgevlogenGeeft het aantal gevangen vlinders die niet uit de directe omgeving (1-4 km)van de vallen zijn geboren.
Aantal rupsen potentieelOp basis van de eikenprocessierups populatie in een bepaald gebied wordt een inschatting gemaakt van het potentieel aantal rupsen
Aantal eipakketten potentieelOp basis van de eikenprocessierups populatie in een bepaald gebied wordt een inschatting gemaakt van het aantal ei pakketten voor het volgende jaar.
Aantal rupsen potentieel kaal / afgevlogenOp basis van de eikenprocessierups populatie in een bepaald gebied wordt een inschatting gemaakt van het aantal rupsen niet in de directe omgeving (1-4km)