Essentaksterfte

Toon bomen met essentaksterfte op kaart

Essentaksterfte 2019

Inspectie Essentaksterfte 2013-2018, BTL Bomendienst

Inspectie Essentaksterfte 2013-2017, BTL Bomendienst

Inspectie Essentaksterfte 2013-2015, BTL Bomendienst

DNA-analyse essentaksterfte monsters, BTL Bomendienst

Bijlage Essentaksterfte Groningen LAMP analyses 2017, BTL Bomendienst

Presentatie 5 jaar inventarisatie & monitoring Essentaksterfte, Erik Platje

ETS Monitoring Provincie Groningen

Essentaksterfte 2019

Definitie:

Essentaksterfte, veroorzaakt door een schimmel, is in potentie hét nieuwe probleem voor boombeheerders. Bladeren, twijgen en takken en vervolgens ook hele essen kunnen afsterven door deze ziekte. De schimmel kan zowel jonge als oude bomen in de groene ruimte en bij de boomkwekerij aantasten. De bomen worden besmet door sporen van de schimmel in de lucht en via besmet plantmateriaal. Om nadelige gevolgen van deze ziekte zoveel mogelijk in te perken, wordt praktijkadvies gegeven en onderzoek gedaan. 

Welke bomen worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle essen die geïnspecteerd zijn. Deze inspectie vindt jaarlijks plaats.

Jaar

Datum bronbestand

2013

11 november 2013

2014

18 november 2014

2015

7 december 2015

2016

26 september 2016

Doel van de vervaardiging:

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de bomen met essentaksterfte.  

Welke gegevens van bomen met essentaksterfte worden geregistreerd: 

BoomID

Wordt als sleutelveld gebruikt

Boomsrt

Soort boom

Beheerder

Geeft aan welke instantie beheerder is van de boom

Wegnummer

Nummer van de weg waar de boom langs ligt overgenomen uit het Nationaal Databestand Wegen indien beschikbaar.

ETS_Klasse

Geeft met een cijfer aan in welke mate essentaksterfte is aangetroffen in de betreffende boom: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10

ETS_Omschrijving

Geeft een omschrijving van de mate van essentaksterfte weer: 0  Geen waarneembare aantasting | 1 Lichte aantasting | 2 Matige aantasting | 3 Zware aantasting | 4 Zeer zware aantasting / dood | 10 Gerooid