Subsidie voor meer bos en bomen in Groningen

Meer groen op schoolpleinen, bedrijventerreinen en in het landelijk gebied.

Vergroenen schoolplein De Handpalm in Leens

Subsidie voor meer bos en bomen in Groningen

Meer groen op schoolpleinen, bedrijventerreinen en in het landelijk gebied.

Voor plannen voor het aanleggen van nieuw groen op erven, langs wegen, water, op schoolpleinen en bedrijventerreinen is vanaf 24 mei weer subsidie aan te vragen. Deze regeling maakt deel uit van het programma Bos en Hout, dat tot doel heeft om Groningen groener te maken en de biodiversiteit te verbeteren.  

Vergroenen van schoolpleinen 

In 2023 kon ook subsidie worden aangevraagd. Onder andere scholen hebben hier gebruik van gemaakt om bomen en struiken te planten op voorheen kale, grijze schoolpleinen. Kinderen werden aangemoedigd om zelf ook mee te denken over hun nieuwe schoolplein. Bij de herinrichting werd ook rekening gehouden met buitenspelen in de natuur, eetbare planten, schaduw en vogels en insecten. Dit biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om buiten op het plein les te geven over de natuur.  

Subsidie aanvragen 

Aanvragen van de subsidie kan via de subsidiepagina, van 24 mei tot 1 september 2024. Groningers, landbouwers, stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk, waterschappen, gemeenten en terreinbeheerders kunnen deze subsidie aanvragen. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op provinciegroningen.nl/bosenhout 

Programma Bos en hout

Met het programma Bos en Hout komt er extra groen in onze provincie. Door aanplanten van nieuw bos, houtsingels, groen langs wegen, op schoolpleinen, bedrijventerreinen en (boeren-)erven. Dit zorgt voor een groener, biodiverser en mooier Groningen.