Provincie en gemeenten investeren in veilige wegen en fietspaden

Provincie en gemeenten investeren in veilige wegen en fietspaden

De provincie trekt nog eens 4 miljoen euro uit voor 18 projecten om de verkeersveiligheid op wegen en fietspaden te verbeteren. Acht gemeenten krijgen subsidie voor het aanleggen of verbreden van fietspaden, maatregelen in dorpen om de snelheid van het autoverkeer te verminderen of voor het veiliger inrichten van een schoolomgeving. De gemeenten betalen voor de helft mee aan de projecten. 

Projecten

De 18 projecten worden verspreid over de provincie uitgevoerd. Zo komen er een nieuwe fietspaden in Appingedam en tussen Beerta en Finsterwolde. In Warffum en Hoogezand worden 30-kilometerzones ingericht. In Bedum en Marum is aandacht voor de verkeersveiligheid rondom een school en kinderdagverblijf.

Subsidie

De provincie draagt € 4 miljoen subsidie bij aan de 18 projecten. Hiervan komt € 2 miljoen uit een pot voor verkeersveiligheid en € 2 miljoen uit een pot voor het verbeteren van de fietsinfrastructuur. De gemeenten hebben alle projecten zelf ingediend en betalen voor de helft mee aan de projectkosten. De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het plan en de uitvoering. Veel projecten gaan in 2023 van start en moeten binnen vijf jaar zijn afgerond. Waar het kan worden werkzaamheden gecombineerd met andere onderhoudswerkzaamheden. Dit scheelt extra kosten en verkeersstremmingen. 

Nationaal plan verkeersveiligheid

Het Rijk, gemeenten en provincies werken samen om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. Het 'Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030' (SPV) beschrijft 9 beleidsthema’s met de belangrijkste risico’s voor verkeersveiligheid. Het SPV moet leiden tot minder ernstig verkeersgewonden en verkeersdoden. Het doel is om in 2050 op nul verkeersslachtoffers uit te komen.

Veilig fietsen

De provincie en gemeenten gaven tussen 2017 en 2020 ruim € 12,5 miljoen euro uit aan de verbetering van de verkeersveiligheid van fietsers. Zo kwamen er nieuwe en bredere fietspaden, opvallende oversteekplaatsen, veilige schoolroutes en fietsstroken. In totaal ging het in onze provincie om 83 projecten.

Overzicht 

Bekijk het overzicht voor alle toegekende projecten en budgetten per gemeente.