Projecten verkeersveiligheid 2022

We investeren de komende jaren € 4 miljoen in 18 projecten om de verkeersveiligheid op wegen en fietspaden te verbeteren. Acht gemeenten krijgen subsidie voor het aanleggen of verbreden van fietspaden, maatregelen in dorpen om de snelheid van het autoverkeer te verminderen of voor het veiliger inrichten van een schoolomgeving. De gemeenten betalen voor de helft mee aan de projecten. De bijdrage van de provincie is 50% van de gehele investering. Er wordt voor € 8 miljoen aan projecten uitgevoerd.

Projecten en budgetten

Hieronder staat een overzicht van alle projecten en budgetten per gemeente voor de komende periode.

Waar

Toelichting

Bijdrage provincie

Stadsweg in Appingedam    Aanleg nieuw en vrij liggend fietspad naast Stadsweg over een lengte van 2,5 km. Voor het autoverkeer worden de bermen verbeterd en belijning aangebracht.€ 725.000
Dorpsentree Wagenborgen

Dorpsentree beter op laten vallen door:

  • Afwijkende kleur en/of verhoging bij kruispunten. 
  • Nieuwe markering op de weg.
  • Bij begin bebouwde kom wegversmalling en/of drempel.
 
€ 63.250
20 locaties in de gemeenteAanbrengen snelheidsremmers op verschillende komovergangen en dorpsentrees door buurtschappen om de snelheid terug te dringen van met name het autoverkeer.€ 31.250

Waar

Toelichting

Bijdrage provincie

De Savornin Lohmanlaan   

Inrichting van de straat passend maken bij een 30-kilometerzone. Door aanbrengen van wegversmalling, inritconstructie, parkeervakken en wegprofiel t.h.v. winkelcentrum.€ 294.500
Boumaboulevard en Verlengde Lodewijkstraat Kruising overzichtelijker door scheiding fiets en auto. Versmallen wegprofiel Boumaboulevard om de snelheid terug te dringen.€ 225.000
Eemskanaal zuidzijdeAanbrengen van circa 6 drempels gecombineerd met wegversmalling en 2 verhoogde drempels bij kruisingen. Dit remt de snelheid van autoverkeer en ontmoedigt het gebruik als sluiproute. € 160.000

Waar

Toelichting

Bijdrage provincie

Oosterstraat en Stationsweg in Warffum    Verbreden voetpaden en weg inrichten naar een 30-kilometerzone.      € 338.526
Trekweg naar Onderdendam in WinsumWeg veiliger inrichten voor fietsers door aanbrengen fietssuggestiestroken en duidelijkere weergave kruisingen.€ 59.771
De Vlijt en Togtemaarschool in Bedum    Herinrichten De Vlijt Bedum en schoolzone Togtemaarschool veiliger inrichten voor kinderen.€ 22.753    

Waar

Toelichting

Bijdrage provincie

Troelstralaan in Hoogezand 

Weg inrichten naar een 30-kilometerzone en aanpak kruising met Van Limburg Stirumlaan en Gorechtlaan€ 458.208

Waar

Toelichting

Bijdrage provincie

Nieuw-Beerta - Finsterwolde      

Aanleggen nieuw en vrij liggend fietspad langs de C.G Wiegersweg tussen Beerta en Finsterwolde.      € 366.930
Beerta - Bad NieuweschansVerbreden bestaand fietspad langs de autoweg over lengte van 2,6 km. Fietspad wordt verbreed van 1,5 meter naar 2,5 meter voor meer veiligheid en comfort. € 381.746

Waar

Toelichting

Bijdrage provincie

Kruising Sorghvlietlaan - Buitenwoellaan in VeendamVeranderen van de kruising op de ringweg naar een ovale rotonde (ovonde). Dit zorgt voor een veiligere omgeving met veilige oversteekplaatsen en duidelijkere fietsstructuur.  € 422.965

Waar

Toelichting

Bijdrage provincie

Schoolzone Integraal Kindcentrum Marum      

Verduidelijken fietspaden vanuit noord-zuid richtingen naar schoolgebouw, aanleg nieuw fietspad oost-west, aanleg middengeleider Alberdaweg, accentueren schoolzone.€ 166.431

Waar

Toelichting

Bijdrage provincie

Kindcentrum De Driesprong in VrieschelooVeiligheid van de schoolomgeving van Kindcentrum De Driesprong aan de Dorpsstraat verhogen door het plaatsen van een knipperlichtinstallatie.   € 3.553
Viaductstraat in Ter ApelAanbrengen as - en kantmarkering op fietspad en herkenbaarheid kruispunt Havenstraat.    € 4.799
Wedde - Weddeveer - BlijhamAanbrengen as - en kantmarkering op fietspad    € 21.882
Oudeschanskerweg Oudeschans - BellingwoldeBestaande fietspad verbreden van 1,5 naar 2,5 meter over een lengte van 2,2 km. Betonverharding voor meer comfort.€ 248.461