Provincie en gemeenten investeren 12,5 miljoen in veilige fietspaden

De provincie en gemeenten gaven tussen 2017 en 2020 ruim € 12,5 miljoen euro uit aan de verbetering van de verkeersveiligheid van fietsers. Zo kwamen er nieuwe en bredere fietspaden, opvallende oversteekplaatsen, veilige schoolroutes en fietsstroken. In totaal ging het in onze provincie om 83 projecten.  

83 projecten

Groninger gemeenten maakten goed gebruik van de provinciale subsidie. In de meeste gevallen gebruikten ze de bijdrage voor het verbreden of aanleggen van nieuwe fietspaden. Ook investeerden gemeenten veel in fietsoversteken en in fietsstroken op de weg. Twee subsidies gingen naar een veilige schoolomgeving en drie naar fietsstraten, waar de fietser meer ruimte krijgt en de auto te gast is. De provincie Groningen verleende voor ongeveer € 6,7 miljoen aan subsidie. De Groninger gemeenten betaalden iets minder dan de helft mee aan de 83 fietsprojecten.

Bekijk de infographic (PDF PDF-bestand, 688 KB) of het overzicht voor alle fietsprojecten per gemeente in de periode 2017-2020.

Fietsongevallen terugdringen

Al jaren stijgt het aantal slachtofferongevallen onder fietsers. Het terugdringen van deze ongevallen is een verantwoordelijkheid van zowel de provincie als de gemeenten. In 2017 stelde de provincie extra geld beschikbaar, waarmee gemeenten konden investeren in de verkeersveiligheid van fietsers. In 2019 en 2020 maakte de provincie hier opnieuw geld voor vrij. .

Verkeersveiligheid

Na de zomer kunnen Groninger gemeenten opnieuw een beroep doen op subsidieregelingen voor verkeersveiligheid. Dan is er € 2,6 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van regionale fietspaden. Daarbij gaat het om de belangrijkste fietsverbindingen tussen kernen in onze provincie. Er komt ook een regeling van € 2 miljoen voor de aanpak van de verkeersveiligheid. Het beschermen van fietsers is daar onderdeel van. De gemeenten betalen ook bij deze verkeersveiligheidsmaatregelen voor de helft mee.

Uitvoeringsprogramma Fiets

Meer over het fietsbeleid van de provincie staat in het Uitvoeringsprogramma Fiets 2020-2023. (PDF PDF-bestand, 6 MB)