Regionaal waterprogramma

De provincie is verplicht om een Regionaal waterprogramma (RWP) vast te stellen. Hierin staat hoe we de verschillende Europese en andere richtlijnen op het gebied van water in Groningen toepassen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Grondwaterrichtlijn (GWR), de Richtlijn overstromingsrisico's en de  Zwemwaterrichtlijn. Dit programma wordt elke zes jaar vernieuwd.  

De provincie denkt op dit moment na over het huidige en toekomstige waterbeleid dat onderdeel is van de provinciale Omgevingsvisie