Regionaal waterprogramma

De provincie stelt een Regionaal waterprogramma (RWP) vast. Hierin staat beschreven wat we doen om de provincie te voorzien van schoon en voldoende water en met wie we dat doen. En hoe we de Europese richtlijnen op het gebied van water in Groningen toepassen. Het waterprogramma wordt elke zes jaar vernieuwd.   

De provincie denkt op dit moment na over het huidige en toekomstige waterbeleid, dat onderdeel is van de provinciale Omgevingsvisie