Regionaal waterprogramma

De provincie heeft een Regionaal waterprogramma (RWP), genaamd 'Programma Water 2024'. Hierin staat beschreven wat we doen om de provincie te voorzien van schoon en voldoende water en met wie we dat doen. En hoe we de Europese richtlijnen op het gebied van water in Groningen toepassen. Het waterprogramma wordt elke zes jaar vernieuwd.   

Op dit moment denkt de provincie na over het huidige en toekomstige waterbeleid, dat onderdeel is van de provinciale Omgevingsvisie. Dit nieuwe waterbeleid komt uiteindelijk in een nieuw en uitgebreider Programma Water 2025.