Terugkoppeling Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Terugkoppeling tussentijds beeld met bevindingen uit de integrale beoordeling van het gebiedsprogramma en de eerste maatregelpakketten.

Lees hier ( PDF-bestand, 2 MB)