Rijk brengt startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) naar buiten

10 juni 2022

Vrijdag 10 juni bracht het Rijk de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) naar buiten. Daarin formuleert het Rijk de hoofdlijnen van het NPLG en geeft het per provincie richtinggevende gebiedsdoelen voor stikstofreductie. Het gaat hier om een opgave voor het hele land, die een doorvertaling krijgt naar de provincies. De provincies hebben de taak om in het eigen gebied tot een aanpak te komen. 

Lees meer in het nieuwsbericht op onze website of op de website van het Rijk.

Startnotitie Nationaal Plan Landelijk Gebied