Rijk geeft richting aan stikstofreductie

Rijk geeft richting aan stikstofreductie

Vrijdag 10 juni bracht het Rijk de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) naar buiten. Daarin formuleert het Rijk de hoofdlijnen van het NPLG en geeft het per provincie richtinggevende gebiedsdoelen voor stikstofreductie. Het gaat hier om een opgave voor het hele land, die een doorvertaling krijgt naar de provincies. De provincies hebben de taak om in het eigen gebied tot een aanpak te komen.

Noodzaak

Het is noodzakelijk dat we met z'n allen minder stikstof gaan uitstoten. Voor het behoud van onze natuur, de biodiversiteit, voor de gezondheid van onze inwoners en tegelijkertijd ook om de boel weer van het slot te halen. Zodat er weer ruimte ontstaat om vergunningen af te geven, bijvoorbeeld voor de bouw van nieuwe woningen en om agrariƫrs weer meer zekerheid te bieden. Dit betekent dat alle sectoren moeten werken aan stikstofreductie: van de industrie, het vervoer tot aan de bouw en de landbouw.

Gebiedsgerichte aanpak

Wat de landbouwsector betreft zullen we in nauw overleg met de sector moeten kijken naar een oplossing uit deze impasse. De variatie in type van de landbouw, grondsoort en landschapstype vraagt om maatwerk. We willen daarom met de sector in de verschillende gebieden kijken naar gebiedsgerichte mogelijkheden. Waarbij we de middelen van het Rijk inzetten om hierin echt concreet stappen te zetten. Om uit de stikstofimpasse te komen en om voldoende toekomstperspectief te blijven houden voor de landbouw in onze provincie.