Ophoging investeringskrediet verwerven natuur van € 100 miljoen