Eindadvies Adviescollege Stikstofproblematiek

25 september 2019

De Adviescommissie Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes heeft op 25 september 2019 het advies (het rapport 'Niet alles kan') aan het kabinet uitgebracht. De commissie ziet voor provincies een belangrijke rol in een gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek. 

Eindadvies Adviescollege Stikstofproblematiek