Uitspraak Europees Hof over Programma Aanpak Stikstof

November 2018

Het Europese Hof heeft, in antwoord op vragen van de Raad van State, uitspraak gedaan over de werking van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS is in 2015 opgenomen in de Wet natuurbescherming. PAS-maatregelen moeten ervoor zorgen dat een goede balans wordt gevonden tussen het behoud en herstel van de natuur en de economische ontwikkeling in Nederland, dus ook in de provincie Groningen.