Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

2015

1 juli 2015

Een aantal beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) is gevoelig voor stikstof. Activiteiten zoals het aanleggen van wegen, mestvergisting en veehouderijen produceren stikstof. Om economische ontwikkeling mogelijk te maken zonder de natuur te beschadigen, heeft het Rijk in 2015 de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het leven geroepen. Nieuwe vergunningen werden weer afgegeven, maar nu met de belofte dat er in de daaropvolgende jaren maatregelen zouden komen om de uitstoot te verminderen en de natuur te herstellen.