Veenkoloniën

Een van de deelgebieden van de Transitie van het Landelijk Gebied zijn de Veenkoloniën. Het landschap in de Veenkoloniën is in de 17e en 18e eeuw ontstaan bij de veenontginning. Het venige moeras is vervangen door lintdorpen, kanalen, vaarten en wijken. De bodem bestaat grotendeels uit lagen zand. Het gebied wordt grotendeels gevoed door grondwater, aangevuld met water uit het Veendam-Musselkanaal en het IJsselmeer. De landbouw is een belangrijke sector voor de Veenkoloniën, het gaat met name om akkerbouw. Suikerbieten, zeetmeelaardappelen, graan en uien worden het meest verbouwd. Relatief nieuw is de teelt van vezelhennep. Naast de landbouw is er bedrijvigheid in de maakindustrie en is er kleinschalig toerisme, onder meer vaartoerisme langs de oude turfroute van het Zuidlaardermeer naar Bareveld. 

Proces

De gebiedsregisseur en verkenner zijn in juni gestart met het proces om samen met de omgeving te bepalen wat in het gebied nodig is om de doelen te halen voor natuur, water en klimaat. Mét toekomstperspectief voor de landbouw én gericht op een toekomstbestendig platteland. Het gebiedsproces sluit waar mogelijk aan bij bestaande structuren en initiatieven. Dit proces moet leiden tot een deelgebiedsplan, dat input levert voor het provinciaal gebiedsplan dat in de loop van 2024 gereed moet zijn. Dit provinciaal gebiedsplan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten
In de Veenkoloniën worden kennissessies, inloopbijeenkomsten en toekomstsessies georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de kennis over het onderwerp te vergroten, een beeld te krijgen van de opgaven en om te inventariseren welke oplossingsrichtingen naar voren komen.

Lees hier meer over deze sessies
 

Planning

DatumActiviteit
OktoberKennissessies
Wordt geplandInloopbijeenkomst/gebiedsbijeenkomst - opgaven, oplossingsrichtingen en maatregelen
MaartToekomstsessie - oplossingsrichtingen en maatregelen
JuliConcept Gebiedsplan ter besluitvorming naar Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten
Eind 2024Gebiedsplan naar het Rijk
 

 

Geoportaal

Op het geoportaal van de provincie vindt u kaarten met onder meer informatie over natuur, water en landbouw.
 

Ga naar het Geoportaal

Contact

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond de Transitie Landelijk Gebied via onze nieuwsbrief.

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen