Ontsnipperingsmaatregelen binnen de provincie

Binnen de provincie zijn er bepaalde locaties, zoals de snelwegen A28 en A7, die een barrière kunnen vormen tussen natuurgebieden. Op deze plekken willen we als provincie graag maatregelen nemen, door bijvoorbeeld faunaduikers aan te leggen, zodat de verbinding tussen natuurgebieden verbetert en dieren zich veilig kunnen verplaatsen tussen de gebieden.

Faunaduikers

Voor de komende jaren nemen we een aantal maatregelen. Bij de A28, ter hoogte van de Eelder Schipsloot, wordt een grote faunaduiker aangelegd. Bij de A7, ter hoogte van de Scharmerplas, komt ook zo'n duiker. Verder leggen we bij een aantal gemeentelijke en provinciale wegen faunarasters en faunaduikers aan.

Neem voor meer informatie over deze projecten contact op met Maickel Burgers (m.a.burgers@provinciegroningen.nl) of Ulienke Nauta (u.nauta@provinciegroningen.nl).