Nationaal Programma Groningen

Met het Nationaal Programma Groningen bouwen regio en Rijk met inwoners, (maatschappelijke) organisaties en bedrijven aan de toekomst van Groningen. Een programma dat Groningers zelf vormgeven. Het is gericht op economische versterking, de kwaliteit van de leefomgeving en de energietransitie en duurzaamheid.

Startdocument

De 10 gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en het kabinet hebben hiervoor vrijdag 5 oktober 2018 het startschot gegeven met de ondertekening van een startdocument. Een kwartiermakersteam gaat het programma uitwerken en organiseert een brede dialoog in de regio over het toekomstbeeld voor Groningen.

Meer informatie vindt u op de website van het Nationaal Programma Groningen.