Nationaal Programma Groningen

Nationaal Programma Groningen werkt aan een goede toekomst voor alle Groningers, jong en oud. Het brengt mensen en ideeën samen en bundelt de krachten van inwoners, organisaties, bedrijven en overheden. Samen voeren ze plannen uit die Groningen écht vooruithelpen. Ook de provincie heeft daarin een belangrijke rol. Nationaal Programma Groningen is namelijk een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten.

Verschillende programma's

Het Nationaal Programma Groningen heeft een looptijd van tien jaar. Voor de uitvoering van alle plannen en projecten heeft het Rijk 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld. Binnen Nationaal Programma Groningen bestaan verschillende programma's. Het provinciaal programma (ook wel bekend als thematisch programma) is daar één van. Dit programma is gericht op de hele provincie en draagt bij aan perspectief en brede welvaart voor de inwoners van de provincie Groningen. Hiervoor is 173 miljoen euro beschikbaar. 

Duurzaam en toekomstgericht 

Met het provinciaal programma werken we samen met gemeenten, overheidsorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan een duurzaam en toekomstgericht Groningen. Dit doen we door het uitvoeren van projecten die extra inzetten op de verduurzaming van bedrijven, de energietransitie, het stimuleren van werkgelegenheid en het verbeteren van de bereikbaarheid in de provincie. Daarnaast geven we een impuls aan natuur- en landschapsontwikkeling, waarbij we oog hebben voor klimaatadaptatie, duurzame landbouw, cultuur, erfgoed en toerisme. Ook maken we ons hard voor onderwijs, leefomgeving en gezondheid.

Programmalijnen

Deze projecten vallen onder één van de zes programmalijnen:

  • Toekomstbestendige economie
  • Ons Groninger landschap
  • Bereikbaarheid
  • Van onderwijs naar kennis en vakmanschap
  • Groningen als fijne leefomgeving
  • Gezondheid: meer gezonde jaren.

Begin 2021 zijn we gestart met de uitvoering van de eerste projecten. 

Bekijk de provinciale projecten.