Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden, planten- en diersoorten en houtopstanden. Wanneer blijkt dat deze beschermde natuurwaarden door uw activiteit schade oplopen, kan het zijn dat u daarvoor een vergunning of ontheffing nodig hebt.

Voor wie?

Particulieren, bedrijven, (semi-)overheden en andere organisaties.

Relevante informatie

Procedure

De aanvraag voor een vergunning of ontheffing Soorten, Natura-2000 of PAS moet u minimaal 20 weken voor de uitvoering van de activiteit indienen.
Voor een aanvraagformulier stuurt u een e-mail naar loketvth@provinciegroningen.nl

Voor handhavingsverzoeken stuurt u een e-mail naar loketvth@provinciegroningen.nl met het onderwerp 'melding'. Dan nemen wij uw melding in behandeling.

U krijgt zo snel mogelijk na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail toegestuurd. U ontvangt daarnaast per post een officiële ontvangstbevestiging. Binnen 13 weken ontvangt u vervolgens ons besluit, met een mogelijkheid tot 7 weken uitstel.

Hebt u nog vragen?

Hebt u vragen over een vergunning of ontheffing? Neem dan contact op met ons loket.

E-mail:  loketVTH@provinciegroningen.nl

Ook voor het doen van een vergunningaanvraag op het gebied van PAS, Natura 2000 of ontheffingsaanvraag met betrekking tot de herplantplicht, kunt u per mail bij dit loket terecht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via:

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail: info@provinciegroningen.nl

U wordt dan doorverbonden met een medewerker.