Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Wanneer u werkzaamheden of een activiteit gaat doen waardoor beschermde planten of (nesten of verblijfplaatsen van) beschermde dieren verstoord worden, kan het zijn dat u daarvoor een ontheffing of vergunning nodig hebt.

Voor wie?

Gemeenten, waterschappen, bedrijven, andere organisaties en particulieren

Relevante informatie

Wet natuurbescherming

Effectindicator soorten, deze effectenindicator geeft u een indicatie voor mogelijke negatieve effecten op beschermde soorten voor alle activiteiten uit de omgevingsvergunning.

Effectindicator Natura 2000, deze effectenindicator geeft u informatie over de mogelijke negatieve effecten op soorten en habitattypen voor activiteiten in het Natura 2000-gebied.

Procedure

Met het invullen van de checklist in het aanvraagformulier weet u of u een ontheffing of vergunning nodig heeft. De aanvraag moet u minimaal 13 weken voor de uitvoering van de activiteit/werkzaamheden indienen.

U levert de volgende gegevens mee (als dat van toepassing is):  

  • activiteitenplan
  • ecologisch werkprotocol
  • quick scan
  • rapportage ecologisch onderzoek
  • machtigingsformulier als dat van toepassing is

Aanvraagformulier

Het kan even duren voor het formulier opent. Graag uw geduld hiervoor. U kunt het formulier tussentijds opslaan om er later verder aan te kunnen werken. Ook dit proces gaat helaas wat traag.

U krijgt zo snel mogelijk na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail toegestuurd. U ontvangt daarnaast per post een officiële ontvangstbevestiging. Binnen 13 weken ontvangt u vervolgens ons besluit.

Hebt u nog vragen?

Voor informatie over PAS (stikstofdepositie), overige gebiedsbescherming (N2000), houtopstanden (herplantplicht) of beschermde soorten dieren of planten, neem contact op met ons Loket Vergunningen. Ook voor het doen van een vergunningaanvraag (PAS/N2000) kunt u bij dit loket terecht:

Telefoon:  050 - 316 45 43
E-mail: loketvergunningen@provinciegroningen.nl