Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden, planten- en diersoorten en houtopstanden. Wanneer blijkt dat deze beschermde natuurwaarden door uw activiteit schade oplopen, kan het zijn dat u daarvoor een vergunning of ontheffing nodig hebt.

Voor wie?

Particulieren, bedrijven, (semi-)overheden en andere organisaties.

Regelingen

Onder de Wet Natuurbescherming vallen de volgende regelingen:

  • Kapmelding
  • Ontheffing soorten bescherming
  • Ontheffing houtopstanden
  • Vergunning Natura 2000-gebieden. Veroorzaakt uw activiteit stikstofuitstoot en daardoor ook stikstofneerslag op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied? Dit is bijvoorbeeld meestal het geval bij bedrijfsmatig houden van vee of gebruik van brandstofmotoren, ook ver buiten een Natura 2000-gebied. U heeft dan hoogstwaarschijnlijk een vergunning nodig. Bij stikstofuitstoot en -depositie moet u voldoen aan onze beleidsregels stikstof. Meer info vindt u op BIJ12, de website van de 12 provincies.
    Naast stikstofuitstoot kan ook voor andere activiteiten een vergunning nodig zijn. Bijvoorbeeld als geluid- en/of lichtverstoring wordt veroorzaakt. Dit speelt meestal in of nabij een Natura 2000-gebied. Het verdient aanbeveling door een deskundig ecologisch adviesbureau een ecologische voortoets te laten uitvoeren. Wilt u een vergunning aanvragen? Stuur dan een mail aan natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl.  Wij sturen u dan de nieuwste aanvraag-formulieren.

Relevante informatie

Procedure

De aanvraag voor een ontheffing Soorten moet u minimaal 20 weken voor de uitvoering van de activiteit indienen.

aanvraagformulier ontheffing Wet natuurbescherming

Een melding over de Wet natuurbescherming kunt u op verschillende manieren indienen:

  • per e-mail naar loketvth@provinciegroningen.nl met het onderwerp ‘melding’;
  • per post stuurt u uw melding naar Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen;
  • telefonisch kunt u een melding doen via het telefoonnummer: 050-316 46 10.

Dan nemen wij uw melding in behandeling. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Een handhavingsverzoek over de Wet natuurbescherming kan alleen per post worden ingediend. Uw handhavingsverzoek stuurt u naar Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

U krijgt zo snel mogelijk na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail toegestuurd. U ontvangt daarnaast per post een officiële ontvangstbevestiging. Binnen 13 weken ontvangt u vervolgens ons besluit, met een mogelijkheid tot 7 weken uitstel.

Hebt u nog vragen?

Hebt u vragen over een vergunning of ontheffing? Neem dan contact op met ons loket.

Ook voor het doen van een vergunningaanvraag op het gebied van stikstof, Natura 2000 of ontheffingsaanvraag met betrekking tot de herplantplicht, kunt u per mail bij dit loket terecht.

Telefoon:  050 - 316 46 10
E-mail:  loketVTH@provinciegroningen.nl