Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden, planten- en diersoorten en houtopstanden. Wanneer blijkt dat deze beschermde natuurwaarden door uw activiteit schade oplopen, kan het zijn dat u daarvoor een vergunning of ontheffing nodig hebt.

Voor wie?

Particulieren, bedrijven, (semi-)overheden en andere organisaties.

Regelingen

Onder de Wet Natuurbescherming vallen de volgende regelingen:

  • Kapmelding
  • Programma aanpak stikstof (PAS). Het PAS is door een uitspraak van de Raad van State afgekeurd. Daarom kunnen we op basis van het PAS geen Wnb-vergunningen meer verlenen. Provincies en betrokken ministeries zijn zich aan het beraden hoe het in praktijk verder moet. Meer info vindt u op de website van de 12 provincies.
  • Ontheffing soorten bescherming
  • Ontheffing houtopstanden

Relevante informatie

Procedure

De aanvraag voor een vergunning of ontheffing Soorten, Natura-2000 of PAS moet u minimaal 20 weken voor de uitvoering van de activiteit indienen.

aanvraagformulier ontheffing Wet natuurbescherming

Voor handhavingsverzoeken stuurt u een e-mail naar loketvth@provinciegroningen.nl met het onderwerp 'melding'. Dan nemen wij uw melding in behandeling. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

U krijgt zo snel mogelijk na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail toegestuurd. U ontvangt daarnaast per post een officiële ontvangstbevestiging. Binnen 13 weken ontvangt u vervolgens ons besluit, met een mogelijkheid tot 7 weken uitstel.

Hebt u nog vragen?

Hebt u vragen over een vergunning of ontheffing? Neem dan contact op met ons loket.

Ook voor het doen van een vergunningaanvraag op het gebied van PAS, Natura 2000 of ontheffingsaanvraag met betrekking tot de herplantplicht, kunt u per mail bij dit loket terecht.

Telefoon:  050 - 316 46 10
E-mail:  loketVTH@provinciegroningen.nl