Warmte en koude opslag

Warmte Koude Opslag is een duurzame energievoorziening waarbij warmte en koude via een warmtewisselaar worden opgeslagen in een watervoerende zandlaag, ongeveer 90 meter diep in de grond. Dit is een vorm van duurzame energie waarbij diep graven een vereiste is. Voor de aanleg moet u een vergunning aanvragen. 

Voor wie

  • Particulieren
  • Bedrijven

Documenten

Informatie bij RVO

Procedure

Ga eerst na of u een vergunning nodig heeft door het doen van een vergunningscheck:

Naar de vergunningscheck

Het aanvragen van de vergunning doet u op het Omgevingsloket:

Naar Mijn Omgevingsloket

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op.

Telefoon 050 - 316 46 10

E-mail loketVTH@provinciegroningen.nl