Verkeersmaatregelen op of langs de provinciale weg

Als er tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn voor het uitvoeren van bijvoorbeeld werkzaamheden of het organiseren van een evenement op of langs de provinciale weg, hebt u daar toestemming voor nodig van ons Verkeersloket.

Hoe weet ik of een weg van de provincie is?

Kijk op het overzicht van provinciale wegen (PDF PDF-bestand, 169 KB) om te zien of het in dit geval om een provinciale weg gaat. In dit overzicht staat ook op welke provinciale wegen verkeersmaatregelen alleen mogen plaatsvinden binnen bepaalde tijden.

Voorwaarden

  • Uw verzoek moet voorzien zijn van een verkeersplan en/of omleidingsplan, met detailinformatie over onder andere de aard en locatie van de werkzaamheden, de duur en de gewenste periode van uitvoering.
  • Aanvragen voor tijdelijke verkeersmaatregelen voor een kortere duur dan 4 maanden, anders dan afsluitingen van provinciale wegen, moeten tenminste 10 werkdagen voor ingebruikname bij het verkeersloket worden ingediend.
  • Aanvragen voor afsluitingen van provinciale wegen moeten tenminste 30 werkdagen voor ingebruikname bij het verkeersloket te worden ingediend.
  • Een onvolledige, onduidelijke of een te laat ingediende aanvraag kan vertraging opleveren in
    de verwerking. Zonder toestemming van het Verkeersloket is het verboden om de borden te plaatsen of de werkzaamheden uit te voeren.

Verzoek indienen via het meldsysteem Melvin. Via het Verkeersloket (verkeersloket@provinciegroningen.nl) kunt u kosteloos een account aanvragen.

 

Procedure

U kunt uw aanvraag  voor het verkrijgen van toestemming voor het toepassen van verkeersmaatregelen indienen via de webapplicatie Melvin.

Melvin is een gebruiksvriendelijke applicatie waarbij het invoeren van een aanvraag als vrij eenvoudig wordt ervaren. Hiervoor kunt u (kosteloos) een account aanvragen, zodat u eenvoudig toestemming kunt vragen voor het uitvoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen.

Het account voor deze applicatie kunt u aanvragen bij de provincie Groningen, via verkeersloket@provinciegroningen.nl.

Als u eenmaal een account hebt, kunt inloggen via deze link: http://melvin.ndw.nu

De medewerkers van het Verkeersloket zijn van harte bereid om een instructie of een knoppentraining te (komen) geven.

  • Het Verkeersloket neemt uw verzoek in behandeling. We kijken daarbij naar de CROW-richtlijnen en naar andere werkzaamheden en stremmingen die van invloed kunnen zijn.
  • Wij informeren de hulpdiensten over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen. De werkzaamheden en de eventuele hinder worden ook bekendgemaakt op de wegwerkzaamhedenkaart van Groningen Bereikbaar.

 

 

Vragen over deze toestemming?

Neem voor vragen contact op met  het Verkeersloket.

Telefoon:  050 - 316 42 70
E-mail:  verkeersloket@provinciegroningen.nl