Verkeersmaatregelen op of langs de provinciale weg

Als er tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn voor het uitvoeren van bijvoorbeeld werkzaamheden of het organiseren van een evenement op of langs de provinciale weg, hebt u daar toestemming voor nodig van ons Verkeersloket.

Hoe weet ik of een weg van de provincie is?

Kijk op het Overzicht van provinciale wegen om te zien of het in dit geval om een provinciale weg gaat. In dit overzicht staat ook op welke provinciale wegen verkeersmaatregelen alleen mogen plaatsvinden binnen bepaalde tijden.

Voorwaarden

  • Uw verzoek moet voorzien zijn van een verkeersplan en/of omleidingsplan met detailinformatie over onder andere de aard en locatie van de werkzaamheden, de duur en de gewenste periode van uitvoering.
  • Een aanvraag voor tijdelijke verkeersmaatregelen moet tenminste 3 weken voor de start van de werkzaamheden worden aangevraagd.
  • Een aanvraag voor verkeersmaatregelen die langer dan 4 weken duren, moet tenminste 6 weken voor de start van de werkzaamheden worden aangevraagd.
  • Een onvolledige, onduidelijke of een te laat ingediende aanvraag kan vertraging opleveren in
    de verwerking. Zonder toestemming van het Verkeersloket is het verboden om de borden te plaatsen of de werkzaamheden uit te voeren.

Verzoek indienen via het meldsysteem Melvin. Via het Verkeersloket (verkeersloket@provinciegroningen.nl) kunt u kosteloos een account aanvragen.

Link naar bereikbaarheidsplan/communicatieplan (formulier)

Procedure

Welke stappen u moet nemen voor het aanvragen van een toestemming vindt u in een infographic (JPG JPG-bestand, 5 MB).

U kunt bij ons een verzoek indienen via een nieuwe applicatie die we vanaf nu gebruiken: LTC Tijdelijke Verkeersmaatregelen. Hiervoor kunt u (kosteloos) een account aanvragen, zodat u eenvoudig toestemming kunt vragen voor het uitvoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen.

Het account voor deze applicatie kunt u aanvragen bij de leverancier, via support@andes.nl.

Als u eenmaal een account hebt, kunt inloggen via deze link: tvm.andes.nl

Het Verkeersloket neemt uw verzoek in behandeling. We kijken daarbij naar de CROW-richtlijnen en naar andere werkzaamheden en stremmingen die van invloed kunnen zijn.

Wij informeren de hulpdiensten over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen. De werkzaamheden en de eventuele hinder worden ook bekendgemaakt op de wegwerkzaamhedenkaart van Groningen Bereikbaar.

Vragen over deze toestemming?

Neem voor vragen contact op met  het Verkeersloket.

Telefoon:  050 - 316 42 70
E-mail:  verkeersloket@provinciegroningen.nl