Natura2000-activiteit

Activiteiten uitvoeren met stikstofuitstoot nabij een Natura-2000 gebied

Ik wil activiteiten uitvoeren met stikstofuitstoot nabij een Natura-2000 gebied

Als er sprake is van stikstofuitstoot bij het uitvoeren van uw activiteit bij een Natura 2000-gebied (bijvoorbeeld verkeer van en naar een evenement), moet u hier melding van doen. 

Voor wie

  • Organisatoren van evenementen
  • Particulieren die activiteiten laten plaatsvinden met stikstofuitstoot 
  • Bedrijven die activiteiten laten plaatsvinden met stikstofuitstoot

Handhavingsverzoek

Een handhavingsverzoek kan alleen per post worden ingediend. Uw handhavingsverzoek stuurt u naar Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op.

Telefoon 050 - 316 46 10

E-mail loketVTH@provinciegroningen.nl