Opstijgen en landen vliegtuig of helikopter buiten vliegveld

Wilt u een luchtvaartuig laten opstijgen of landen buiten een officieel vliegveld? Dan hebt u daarvoor een ontheffing nodig, de zogenaamde 'ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart' (TUG-ontheffing).

Voorwaarden

Er is geen TUG-ontheffing van de provincie Groningen nodig voor:

 • vrije ballonnen (niet bemand)
 • schermzweeftoestellen
 • zeilvliegtuigen
 • schermvliegtuigen met motor

Wel moet u een verklaring van geen bezwaar aanvragen bij de gemeente waarin het terrein ligt waar het vliegvaartuig opstijgt.

U hebt wel een ontheffing nodig voor:

 • helikopters
 • vrije ballonnen voor bemande vluchten
 • zweeftoestellen
 • micro light aeroplanes
 • RPA’s met een gewicht tussen de 25 en 150 kilogram
 • vliegtuigen die meedoen aan een vliegdemonstratie
 • watervliegtuigen
 • landbouwluchtvaartuigen
 • luchtschepen die op zeeniveau in de internationale standaard-atmosfeer een afmeting hebben van meer dan 5 meter of een inhoud van meer dan 4 kubieke meter

Beperkingen

Een TUG-ontheffing verlenen we alleen in het buitengebied, maar voor een aantal gebieden gelden beperkingen.

Kaart met beperkingen voor TUG-ontheffingen

2 soorten ontheffingen

Er zijn twee soorten ontheffingen:

 • de locatiegebonden ontheffing (alle bovengenoemde luchtvaartuigen)
 • de generieke ontheffing (alleen helikopters)

Locatiegebonden ontheffing
Een locatiegebonden ontheffing kunt u aanvragen voor evenementen, projecten of eenmalige vluchtdagen voor landingen of starts op 1 dag of meer dagen. Het gaat dan om maximaal 12 dagen per jaar voor een bepaald terrein.
Voordat Gedeputeerde Staten een besluit nemen, winnen we advies in van de burgemeester van de gemeente waarin het terrein ligt vanwaar het luchtvaartuig opstijgt en landt. De wettelijke termijn voor het verlenen van de ontheffing bedraagt 4 weken. Ontheffingen die later worden ingediend dan 4 weken voor de aanvang van de vluchten worden in de regel geweigerd, indien een spoedeisend belang niet is aangetoond.

Generieke ontheffing
Een generieke ontheffing geldt alleen voor helikopters en is maximaal 12 maanden geldig, met een maximaal gebruik van 12 dagen per jaar. Voor helikopters geldt daarbij een maximum van 2 landingen en 2 starts per dag per terrein. Bij deze ontheffing is het advies van de burgemeester niet nodig.

Procedure

Binnen uiterlijk 4 weken ontvangt u schriftelijk bericht over de beslissing van Gedeputeerde Staten op uw verzoek.

Vragen over deze ontheffing?

Voor vragen over deze ontheffing kunt u contact opnemen met:

Telefoon:  050 - 316 46 10
E-mail:  loketVTH@provinciegroningen.nl