Onttrekken of infiltreren grondwater

Voor het onttrekken of infiltreren van water hebt u een vergunning nodig. Infiltreren wil zeggen dat u water in de bodem brengt om het grondwater dat u wilt onttrekken weer aan te vullen. De vergunning daarvoor kunt u aanvragen (of eventueel wijzigen) bij het Omgevingsloket online (OLO).

Voor wie?

Voor vergunninghouders voor het onttrekken of infiltreren van grondwater.

Voorwaarden

Voordat u aangifte kunt doen van de hoeveelheid grondwater die u onttrekt of infiltreert, vraagt u een vergunning aan bij het Omgevingsloket online (OLO).

Wanneer u in het bezit bent van de vergunning, kunt u aangifte doen:

  • U geeft de inrichting waarin dat gebeurt op.
  • U houdt een registratie bij van de gemeten hoeveelheden onttrokken of geïnfiltreerd (grond)water.
  • U geeft één keer per jaar de onttrokken/geïnfiltreerde hoeveelheden op. U deelt de hoeveelheden op per kwartaal. Opgave kan in januari of een maand na beëindiging van de werkzaamheden.
  • Als er wijzigingen in de inrichting zijn, geeft u dat door.
  • Als u water infiltreert, vragen we ook de kwaliteit van het water te meten, te registreren en aan ons door te geven.

Wet- en regelgeving

Procedure

U vraagt een vergunning aan bij het Omgevingsloket,

 Omgevingsloket online (OLO).

Vragen over deze vergunning of aangifte?

Neem voor vragen contact met Sander Rumahloine, afdeling Landelijk Gebied en Water:

Telefoon: 050 - 316 43 28
E-mail:  s.rumahloine@provinciegroningen.nl