Luchtvaart en luchthavens

U mag alleen op een officieel vliegveld opstijgen en landen. Daarbuiten heeft u een TUG-ontheffing nodig.

Ik wil met een vliegtuig of helikopter landen buiten een officieel vliegveld

Wilt u met een luchtvaartuig opstijgen of landen buiten een officieel vliegveld? Dan heeft u daarvoor een ontheffing 'tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart' (TUG-ontheffing) nodig.

Voor wie

 • Eigenaren van vliegtuigen of helikopters

Voorwaarden

U heeft een TUG-ontheffing nodig voor:

 • helikopters;
 • gemotoriseerde schermvliegtuigen;
 • zweefvliegtuigen;
 • micro light aeroplanes;
 • RPAS met een gewicht tussen de 25 en 150 kilogram;
 • vliegtuigen die meedoen aan een luchtvaartvertoning;
 • watervliegtuigen;
 • landbouwluchtvaartuigen;
 • luchtschepen die op zeeniveau in de internationale standaard-atmosfeer een afmeting hebben van meer dan 5 meter of een inhoud van meer dan 4 kubieke meter.

Er is geen TUG-ontheffing van de provincie Groningen nodig voor:

 • vrije ballonnen;
 • schermzweeftoestellen;
 • zeilvliegtuigen;
 • gemotoriseerde schermvliegtuigen en zweefvliegtuigen voor het betreft de landing daarvan;
 • modelvliegtuigen en RPA’s van ten hoogste 25 kg;
 • wanneer de burgemeester van de gemeente waar het terrein ligt, voor het gebruik van dit terrein een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven en de gebruiker van deze afgifte mededeling heeft gedaan aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Beleidsregels

Voor het aanvragen van een TUG-ontheffing gelden beleidsregels. Deze regels staan opgeschreven in hoofdstuk 11 van bijlage 3 van het Milieuprogramma ( PDF-bestand, 3 MB).

Beperkingen

Een TUG-ontheffing verlenen we in principe alleen in het buitengebied. Voor een aantal gebieden gelden er echter beperkingen.

Bekijk de kaart met beperkingen voor TUG-ontheffingen

Er zijn twee soorten ontheffingen

 • de locatiegebonden ontheffing (alle bovengenoemde luchtvaartuigen)
 • de generieke ontheffing (alleen helikopters)

Locatiegebonden ontheffing

Een locatiegebonden ontheffing kunt u aanvragen voor evenementen, projecten of eenmalige vluchtdagen voor landingen of starts op 1 dag of meer dagen. Het gaat dan om maximaal 12 dagen per jaar voor een bepaald terrein.
Voordat Gedeputeerde Staten een besluit nemen, winnen we advies in van de burgemeester van de gemeente waarin het terrein ligt vanwaar het luchtvaartuig opstijgt en landt. De wettelijke termijn voor het verlenen van de ontheffing bedraagt 4 weken. Ontheffingen die later worden ingediend dan 4 weken voor de aanvang van de vluchten worden in de regel geweigerd, indien een spoedeisend belang niet is aangetoond.

Generieke ontheffing

Een generieke ontheffing geldt alleen voor helikopters en is maximaal 12 maanden geldig, met een maximaal gebruik van 12 dagen per jaar. Daarbij geldt voor helikopters een maximum van 2 landingen en 2 starts per dag per terrein. Bij deze ontheffing is het advies van de burgemeester niet nodig.
 

Procedure

Binnen uiterlijk 4 weken ontvangt u schriftelijk bericht over de beslissing van Gedeputeerde Staten op uw verzoek.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op.

Telefoon 050 - 316 46 10

E-mail loketVTH@provinciegroningen.nl