Geluidsoverschrijding sportmotoren

Het is verboden sportmotoren te gebruiken buiten een speciaal daarvoor bestemd sportterrein.

Voorwaarden

Een sportmotor is een motor (minder dan 4 wielen) die alleen bedoeld is voor het uitoefenen van sport en heeft geen (normaal) kenteken.

Een sportterrein is speciaal bestemd voor het gebruik van motoren, bromfietsen en andere gemotoriseerde voertuigen. Daarvoor is een vergunning verleend.

De sportterreinen in de provincie Groningen vallen onder de gemeente waarin het terrein ligt (de gemeente is het bevoegd gezag). Wanneer u buiten zo’n terrein sportmotoren wilt gebruiken, vraagt u een vergunning aan bij de provincie.

De voorwaarden verschillen per situatie.

Procedure

U vraagt de vergunning aan voor een evenement waarbij buiten op een speciaal daarvoor bestemd sportterrein sportmotoren worden gebruikt via een brief bij:

Provincie Groningen
Gedeputeerde Staten
t.a.v. LoketVTH
Postbus 610 
9700 AP Groningen

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag.

Vragen over deze vergunning?

Neem voor vragen contact met ons op:

Telefoon:  050 - 316 46 10
E-mail:  loketVTH@provinciegroningen.nl