Bomen kappen

Wilt u buiten de bebouwde kom bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend (houtopstand) kappen? Dan bent u verplicht een kapmelding te doen wanneer het gaat om:

Voor fruit-, tuin-, erf- of kerstbomen is geen kapmelding nodig. Meer uitzonderingen zijn te vinden in artikel 4.1 Wet natuurbescherming.

Voorwaarden

  • Binnen één jaar na de kap melding moet de kap worden uitgevoerd. Wordt er niet gekapt? Dan moet u opnieuw een kapmelding doen.
  • Als u bomen mag kappen, dan moet u meestal dezelfde grond herbeplanten. Dit doet u op een bosbouwkundig verantwoorde manier; binnen 3 jaar na het kappen van de houtopstand en volgens de wet- en regelgeving.

Procedure

Hebt u vragen over deze vergunning?

Hebt u vragen over deze vergunning? Neem dan contact met ons op:  

Telefoon:  050 - 316 46 10
E-mail:  loketVTH@provinciegroningen.nl

Neem voor het kappen van houtopstanden binnen de bebouwde kom contact op met uw gemeente.