Bomen kappen

Het omhakken/vellen of rooien van bomen (houtopstanden) is zonder kapmelding niet toegestaan. Een houtopstand is een groep bomen of struiken wanneer:

Voorwaarden

Als u bomen mag kappen, dan moet u meestal dezelfde grond herbeplanten. Dit doet u:

  • op een bosbouwkundig verantwoorde manier;
  • binnen 3 jaar na het kappen van de houtopstand;
  • volgens de wet- en regelgeving.

Kosten

Als u deze vergunning aanvraagt, dan betaalt u de provincie daarvoor zogenoemde leges. De hoogte van de leges vindt u in de tarieventabel in de Legesverordening provincie Groningen 1993 op  Overheid.nl (of zoek op locatie 'provincie Groningen' en op woord 'legesverordening').

Procedure

De vergunning is in principe onderdeel van de omgevingsvergunning. Is ook een milieuvergunning en/of bouwvergunning nodig? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online.

Wilt u een kapmelding doen of een ontheffing vragen voor de meldingsplicht? Gebruik hiervoor het online formulier.

Meldingsformulier

Hebt u vragen over deze vergunning?

Hebt u vragen over deze vergunning? Neem dan contact met ons op:  

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  info@provinciegroningen.nl