Bomen kappen

Als u buiten de bebouwde kom bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend (houtopstand) wilt kappen en het gaat om een oppervlakte van minimaal 10 are of een bomenrij van meer dan 20 bomen, bent u verplicht dit te melden via een kapmelding. Indien u minder dan 10 are gaat kappen, maar deze te kappen houtopstand onderdeel is van een zelfstandige eenheid (denk hierbij aan een bos) groter dan 10 are moet u dit ook melden. Voor fruit-, tuin-, erf- of kerstbomen is geen kapmelding nodig. Meer uitzonderingen zijn te vinden in artikel 4.1 Wet natuurbescherming.

Ook wanneer een houtopstand ernstig beschadigd raakt of verdwijnt, bijvoorbeeld door vee, het onrechtmatig vellen door een derde, door ziekte of storm, moet u een kapmelding doen. Bovendien moet u opnieuw beplanten (herplantplicht). De provincie kan als het nodig is een kapverbod opleggen om bijzondere natuur- of landschapswaarden te beschermen.

Voorwaarden

  • Binnen één jaar na de kap melding moet de kap worden uitgevoerd. Wordt er niet gekapt? Dan moet u opnieuw een kapmelding doen.
  • Als u bomen mag kappen, dan moet u meestal dezelfde grond herbeplanten. Dit doet u op een bosbouwkundig verantwoorde manier; binnen 3 jaar na het kappen van de houtopstand en volgens de wet- en regelgeving.

Kosten

Als u deze vergunning aanvraagt, dan betaalt u de provincie daarvoor zogenoemde leges. De hoogte van de leges vindt u in de tarieventabel in de Legesverordening provincie Groningen 1993 op  Overheid.nl (of zoek op locatie 'provincie Groningen' en op woord 'legesverordening').

Procedure

De kapmelding is in principe onderdeel van de omgevingsvergunning. Is ook een milieuvergunning en/of bouwvergunning nodig? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online.

Wilt u een kapmelding doen?  Gebruik hiervoor het

aanvraagformulier kapmelding

 

Hebt u vragen over deze vergunning?

Hebt u vragen over deze vergunning? Neem dan contact met ons op:  

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  info@provinciegroningen.nl

Neem voor het kappen van houtopstanden binnen de bebouwde kom contact op met uw gemeente.