Bomen kappen

Wilt u buiten de bebouwde kom bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend (houtopstand) kappen? Dan bent u verplicht een kapmelding te doen wanneer het gaat om:

Voor fruit-, tuin-, erf- of kerstbomen is geen kapmelding nodig. Alle uitzonderingen zijn te vinden in artikel 4.1 Wet natuurbescherming.

Voorwaarden

  • Binnen één jaar na de kap melding moet de kap worden uitgevoerd. Wordt er niet gekapt? Dan moet u opnieuw een kapmelding doen.
  • Als u bomen gaat kappen, dan moet u op dezelfde grond herbeplanten. Dit doet u op een bosbouwkundig verantwoorde manier, zoals omschreven in hoofdstuk 7 van de Verordening natuurbescherming. Herbeplanting moet binnen 3 jaar na het kappen van de houtopstand en volgens de onderstaande wet- en regelgeving worden uitgevoerd. 
  • Tot slot bestaat de mogelijkheid om een ontheffing voor herbeplanting op andere grond aan te vragen. Hierbij vindt een landschappelijke toets en een toets aan de Verordening natuurbescherming plaats.

Bezwaar

Tegen een kapmelding is geen bezwaar mogelijk.

Procedure

Hebt u vragen over deze vergunning?

Hebt u vragen over deze vergunning? Neem dan contact met ons op:  

Telefoon:  050 - 316 46 10
E-mail:  loketVTH@provinciegroningen.nl

Neem voor het kappen van houtopstanden binnen de bebouwde kom contact op met uw gemeente.