Masterplan Regiocentra

De subsidieregeling is bedoeld voor het opstellen van een integrale visie voor de elf regiocentra die zijn opgenomen in het Masterplan Regiocentra. In deze visie wordt de gewenste ontwikkelstrategie voor de komende 10-15 jaar vastgelegd. Uitgangspunt hierbij is het versterken van de brede welvaart van de regiocentra en het bijbehorende verzorgingsgebied.

Aanvraagperiode

Er kan van 1 maart tot 1 mei 2024 een aanvraag gedaan worden. 

Beschikbaar budget

Voor 2024 is een totaalbudget beschikbaar van € 1.540.000.

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerwolde en Westerkwartier.

Voorwaarden

  • in de visie wordt de ontwikkelstrategie voor de komende 10-15 jaar bepaald en beschreven; onderdeel hiervan is een stedenbouwkundige visie voor de gehele kern of voor de relevante onderdelen; 
  • in de visie worden prioritaire gebieden (sleutelgebieden) gedefinieerd en uitgewerkt waarmee gestart wordt, als onderdeel van de ontwikkelstrategie; 
  • de visie, en in het bijzonder de uitwerking voor de prioritaire gebieden, dient als aanjager en katalysator, is vernieuwend, levert een kwaliteitssprong en heeft verbeeldingskracht voor de ontwikkeling in de gehele kern; 
  • de visie is gericht op uitvoering in 2024-2028, eventueel met uitloop op basis van de complexiteit van de uitvoering, en bevat zowel fysiek-ruimtelijke als sociaaleconomische maatregelen die elkaar versterken

de uitgebreide voorwaarden staan in de officiële regeling.

Maximale subsidie

De hoogte van de subsidie is 100% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 140.000 per regiocentrum. 

Procedure

U leest de regeling aandachtig door. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een subsidie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de provincie Groningen.

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl

U kunt uw subsidie online aanvragen.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

  • Offertes.

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten of alle benodigde documenten aanwezig zijn en wanneer u een besluit kunt verwachten.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als uw project of activiteit is afgerond, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. In de brief met ons subsidiebesluit staat welke stukken u moet meesturen.

Wanneer wij de 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag.

Als het project of de activiteit is verlopen zoals u hebt aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie Groningen

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl