Subsidieregeling Demonstraties in Chemport Europe (Coronafonds)

We ondersteunen industriële ondernemingen bij het ontwikkelen van nieuwe groene chemie in het Chemport Innovation Center en het opschalen naar pre-productie schaal (de fase na de productie van het prototype, ook wel bekend als de demonstratiefase). De regeling komt voort uit het Coronafonds, bedoeld om bedrijven en instellingen door de coronacrisis te helpen.

Aanvraagperiode

Een aanvraag indienen kan tot en met 31 oktober 2026.

Beschikbaar budget

Er is € 300.000 beschikbaar.

Voor wie?

Dit programma is voor alle middelgrote en kleine industriële ondernemingen in de provincie Groningen.

Voorwaarden

  • Het project is gericht op het ontwikkelen van nieuwe groene chemie en het opschalen naar pre-productieschaal.
  • Het project vindt plaats in de gemeente Eemsdelta.
  • Het project bevindt zich op TRL-niveau 6-8 (TRL staat voor: 'Technology Readiness Levels').
  • Het project kan binnen 2 jaar na de startdatum van het project worden afgerond.
  • Het project moet een sluitende financiering hebben. 

Maximale vergoeding

U kunt een bijdrage ontvangen van maximaal € 50.000. Meer over de subsidiepercentages is te lezen in de officiële regeling.

Procedure

Bespreek uw projectidee eerst met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kunt u kijken of u deze subsidie kunt krijgen. Neem voor een afspraak contact op met Jos Veerkamp:

E-mailj.h.veerkamp@provinciegroningen.nl

Wanneer uw aanvraag compleet is krijgt u van ons binnen 2 weken een schriftelijke ontvangstbevestiging. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden.

Binnen 13 weken na afloop van het project, stuurt u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie'. Dit moet schriftelijk. Bij ons subsidiebesluit vermelden we welke stukken u mee moet sturen. Bij deze regeling gaat het om:

  • een overzicht van de werkelijke inkomsten en uitgaven met een gespecificeerde toelichting.

Als we de gegevens ontvangen hebben nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij maken het vastgestelde bedrag zo snel mogelijk naar u over. In de afrekening verrekenen we het voorschot.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet Bibob biedt ons de mogelijkheid een integriteitsonderzoek  te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Jos Veerkamp, via j.h.veerkamp@provinciegroningen.nl.