Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3

Het programma Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) biedt financiƫle ondersteuning aan projecten die bijdragen aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland.

Aanvraagperiode

Het programma loopt tot en met 31 december 2020.

Beschikbaar budget

Voor Groningen is 55,6 miljoen euro beschikbaar. Het subsidiepercentage varieert van 40% tot 75%.

Voor wie?

Agrariƫrs, samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven, waterschappen, gemeenten, agrarische natuurverenigingen, bedrijven en onderzoeks- en kennisinstellingen.

Thema's plattelandsontwikkelingsprogramma

  • versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
  • jonge landbouwers
  • natuur en landschap
  • verbetering van waterkwaliteit
  • LEADER Oost-Groningen

Aanvragen

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert het POP3 voor de 3 noordelijke provincies uit. Op de website van het SNN vindt u meer informatie over de regelingen, de procedure en alle voorwaarden. Daar kunt u de subsidie aanvragen.

Aanvragen