Informatie nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Het Europese Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) moet ervoor zorgen dat in Europa genoeg voedsel wordt geproduceerd op een duurzame manier. In 2023 verandert het GLB, waarbij het doel is om samen de landbouw te verduurzamen door toekomstbestendige boeren sterker te belonen. Het nieuwe beleid biedt kansen en mogelijkheden om bij te dragen aan verduurzaming van landbouw, natuur en milieu. 

Wat betekent het nieuwe GLB voor u als agrariër? 

Het GLB is anders dan u gewend bent. U krijgt inzicht in de gevolgen voor de basispremie, de voorwaarden die daar aan verbonden zijn en de werking van de nieuwe eco-regeling. Naast de basispremie kunt u als boer een vergoeding ontvangen voor het leveren van maatschappelijke diensten. Levert dit voldoende op? En wat betekent dit voor uw bouwplan? Daarover zijn de afgelopen weken informatiebijeenkomsten gehouden, twee in iedere provincie. In Groningen waren de bijeenkomsten op 12 juli in Munnekezijl en op 14 juli in Aduard. Tijdens de bijeenkomsten gaven deskundigen van het Rijk en de provincie een toelichting en zijn er vragen beantwoord. 

Het is de bedoeling dat er na de zomer vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) meer informatie komt. 

Wilt u meer lezen over de eco-regeling? 

  • U kunt daarvoor een webinar terugkijken.
  • Op de website van RVO vindt u een uitlegvideo.  
  • Op de website van RVO wordt ook de werking van de regeling uitgelegd in enkele tekeningen.
  • Op de website van de Rijksoverheid vindt u een compleet overzicht van eco-activiteiten en de bijbehorende gewassen, waaronder de rustgewassen. De punten die voor eco-activiteiten worden toegekend verschillen per regio, omdat bepaalde activiteiten meer toegevoegde waarde hebben in de ene regio, ten opzichte van de andere. Voor 2023 wordt gewerkt met twee regio’s. In de bijlage treft u de kaart aan waarop u kunt zien in welke regio u boert.

Meer over het GLB?

Niet alleen de eco-regeling is nieuw in het GLB. Er verandert meer. Met veel aandacht voor gebiedsgerichte samenwerking, kansen om steun aan te vragen voor duurzame investeringen en er is bijvoorbeeld vestigingssteun voor jonge boeren. Op www.rvo.nl/nieuwGLB leest u meer. Wilt u ook meer weten over de totstandkoming van dit nieuwe GLB en het Nationaal Strategisch Plan dat is opgesteld? Ga dan naar www.toekomstGLB.nl.