Groene bewonersinitiatieven

We faciliteren, stimuleren en ondersteunen initiatieven van bewoners die natuur en landschap in hun woonomgeving willen versterken en er samen voor willen zorgen. Met de subsidie Groene bewonersinitiatieven willen we draagvlak en betrokkenheid stimuleren voor natuur en landschap.

Aanvraagperiode

Aanvragen voor 2020 moeten vóór 1 december 2020 bij de provincie binnen zijn.

Beschikbaar budget

In 2020 is het beschikbare budget € 20.000.

Voor wie?

Inwoners van de provincie Groningen.

Voorwaarden

 • Het project levert een positieve bijdrage aan bewustwording van bewoners voor natuur en landschap.
 • Het project sluit aan bij ons natuur- en landschapsbeleid.
 • Het project heeft een duurzaam karakter en draagt bij aan de leefbaarheid.
 • Er is aantoonbaar draagvlak voor het project onder bewoners en belanghebbenden.
 • Het project is niet in strijd met beleid van provincie, gemeente en/of waterschap.
 • Het project is niet in strijd met (lokale) ruimtelijke plannen (woonvisie, bestemmingsplan) en vergunningen (omgevingsverordeningen).
 • Er is aantoonbaar actieve eigen inzet van de initiatiefnemers en bewoners.
 • Het project is omschreven in een beknopt projectplan met begroting en een financiële dekking.
 • Onze voorkeur gaat uit naar een project waarbij u jongeren actief betrekt.
 • Aanvragen voor 2020 moeten vóór 1 december 2020 bij de provincie binnen zijn.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij naar de officiële subsidieregeling, paragraaf 3.

Geen bijdrage

 • Er wordt geen bijdrage verleend voor exploitatie, afbetaling van schulden en regulier onderhoud en voor structurele personele kosten.
 • De kosten van het beheer zelf worden niet gefinancierd.

Maximale vergoeding

De maximale bijdrage is € 10.000 per project.

Procedure

Voordat u een aanvraag indient, bespreekt uw project met Anke Romein, afdeling Landelijk Gebied en Water. Samen kijken we of u voor subsidie in aanmerking komt. Neem voor een afspraak contact op via:

Telefoon: 050 - 316 48 24
E-mail: a.romein@provinciegroningen.nl

U kunt uw aanvraag online indienen.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

 • projectplan
 • begroting
 • dekkingsplan
 • beheerplan

Aanvraagformulier

U krijgt binnen 2 weken na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per post. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze bijdrage en bij de algemene subsidievoorwaarden van de provincie. Binnen 13 weken beslissen wij over uw aanvraag en ontvangt u schriftelijk bericht van ons.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met ons Subsidieteam via:

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mailsubsidies@provinciegroningen.nl