Groene bewonersinitiatieven

We faciliteren, stimuleren en ondersteunen initiatieven van bewoners die natuur en landschap in hun woonomgeving willen versterken en er samen voor willen zorgen. Met de subsidie Groene bewonersinitiatieven willen we draagvlak en betrokkenheid stimuleren voor natuur en landschap.

Aanvraagperiode

Aanvragen kan van 1 januari tot 1 december.

Beschikbaar budget

Van het budget van € 85.000 voor 2023 is nog budget beschikbaar.

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door particulieren en stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk.

Voorwaarden

 • Het project levert een positieve bijdrage aan bewustwording van bewoners voor natuur en landschap.
 • Het project sluit aan bij ons natuur- en landschapsbeleid.
 • Het project heeft een duurzaam karakter en draagt bij aan de leefbaarheid.
 • Er is aantoonbaar draagvlak voor het project onder bewoners en belanghebbenden.
 • Het project is niet in strijd met beleid van provincie, gemeente en/of waterschap.
 • Het project is niet in strijd met (lokale) ruimtelijke plannen (woonvisie, bestemmingsplan) en vergunningen (omgevingsverordeningen).
 • Er is aantoonbaar actieve eigen inzet van de initiatiefnemers en bewoners.
 • Het project is omschreven in een beknopt projectplan met begroting en een financiële dekking.
 • Onze voorkeur gaat uit naar een project waarbij u jongeren actief betrekt.
 • Aanvragen moeten voor 1 december zijn ingediend.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij naar de officiële subsidieregeling, paragraaf 3.

Geen bijdrage

 • Er wordt geen bijdrage verleend voor exploitatie, afbetaling van schulden en regulier onderhoud en voor structurele personele kosten.
 • De kosten van het beheer zelf worden niet gefinancierd.

Maximale vergoeding

De maximale bijdrage is € 10.000 per project.

Procedure

Voordat u een aanvraag indient, bespreekt u uw project met Janneke Verdijk, domein Beleid (team Natuur). Samen kijken we of u voor subsidie in aanmerking komt. Neem voor een afspraak contact op via:

Telefoon: 06 - 5004 0626
E-mail: j.verdijk@provinciegroningen.nl

U kunt uw aanvraag online indienen.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

 • projectplan
 • begroting
 • dekkingsplan
 • beheerplan

Aanvraagformulier

U krijgt binnen 2 weken na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze bijdrage en bij de algemene subsidievoorwaarden van de provincie. Binnen 13 weken beslissen wij over uw aanvraag en ontvangt u schriftelijk bericht van ons.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie via:

Telefoon: 050 - 316 49 11
E-mailsubsidies@provinciegroningen.nl