Groene bewonersinitiatieven

We faciliteren, stimuleren en ondersteunen initiatieven van bewoners die natuur en landschap in hun woonomgeving willen versterken en er samen voor willen zorgen. Met de subsidie Groene bewonersinitiatieven willen we draagvlak en betrokkenheid stimuleren voor natuur en landschap.

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door particulieren en stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk.

Voorwaarden

 • Het project levert een positieve bijdrage aan bewustwording van bewoners voor natuur en landschap.
 • Het project sluit aan bij ons natuur- en landschapsbeleid.
 • Het project heeft een duurzaam karakter en draagt bij aan de leefbaarheid.
 • Er is aantoonbaar draagvlak voor het project onder bewoners en belanghebbenden.
 • Het project is niet in strijd met beleid van provincie, gemeente en/of waterschap.
 • Het project is niet in strijd met (lokale) ruimtelijke plannen (woonvisie, bestemmingsplan) en vergunningen (omgevingsverordeningen).
 • Er is aantoonbaar actieve eigen inzet van de initiatiefnemers en bewoners.
 • Het project is omschreven in een beknopt projectplan met begroting en een financiële dekking.
 • Onze voorkeur gaat uit naar een project waarbij u jongeren actief betrekt.
 • Aanvragen moeten voor 1 december zijn ingediend.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij naar de officiële subsidieregeling, paragraaf 3.

Geen bijdrage

 • Er wordt geen bijdrage verleend voor exploitatie, afbetaling van schulden en regulier onderhoud en voor structurele personele kosten.
 • De kosten van het beheer zelf worden niet gefinancierd.

Maximale vergoeding

De maximale bijdrage is € 10.000 per project.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie via:

Telefoon: 050 - 316 49 11
E-mailsubsidies@provinciegroningen.nl