Vernieuwing klassieke muziek

De provincie wil vernieuwing in de Groningse klassieke muzieksector aanmoedigen. De regeling is gericht op het breder toegankelijk maken van klassieke muziek in combinatie met aandacht voor bijzonder en/of nieuw repertoire. Er wordt ruimte geboden om te experimenteren en het combineren van verschillende kunstdisciplines. 

Aanvraagperiode

In 2023 kunt u nog een aanvraag indienen voor 1 november 2023. In 2024 voor 1 maart, 1 juni en 1 september.

Beschikbaar budget

Het maximale bedrag per aanvraag is €10.000.

Voor wie?

Groningse culturele klassieke muziekinstellingen en zelfstandige makers werkzaam in de Groningse, klassieke muzieksector. 

Waar kunt u subsidie voor aanvragen?

Kleinschalige projecten die experimenteren in een of meerdere van de volgende categorieën:

 • programmering van muziek waarin vernieuwing in de klassieke muzieksector centraal staat, waar het gaat om het maken van vernieuwende repertoire gericht op verbreding van publiek en/of een creatieve enscenering (vernieuwende klassieke muziek activiteiten);
 • klassieke muziekprojecten die actief verbindingen leggen met relevante actuele maatschappelijke thema’s als participatie en inclusie (maatschappelijke verbinding);
 • vernieuwende projecten of activiteiten gericht op het combineren van verschillende kunstdisciplines met klassieke muziek met als doel verschillende publieksgroepen bij elkaar te brengen (crossovers).

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen voldoet het project aan de volgende voorwaarden:

 • er moet sprake zijn van voldoende artistiek-inhoudelijke kwaliteit. Uit het projectplan blijkt dat het project origineel is en dat de aanvrager of de uitvoerenden over voldoende vakmanschap beschikken;
 • er moet sprake zijn van vernieuwing in het project in programmering, enscenering en/of verbinding met actuele maatschappelijke thema's om zo een nieuw publiek aan te spreken of klassieke muziek in een nieuw daglicht te zetten;
 • er is sprake van een live uitvoering van klassieke muziek door professionals of een combinatie van professionals en semiprofessionals voor publiek;
 • de activiteit is financieel en organisatorisch haalbaar en er is sprake van cofinanciering van derden;
 • het project vindt plaats in de provincie Groningen en is toegankelijk voor live publiek.

Wanneer geen subsidie?

U ontvangt geen subsidie als:

 • er voor hetzelfde project eerder een subsidie op grond van deze regeling is verstrekt;
 • er voor hetzelfde project een subsidie is verstrekt vanuit het Incidentenbudget Kunstraad;
 • u meerjarig wordt gesubsidieerd door de gemeente en/of provincie Groningen.

Behandeling

Aanvragen worden per ronde in behandeling genomen en beoordeeld.  

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen via het formulier onder 'U doet een aanvraag' op deze pagina. 

Advies

KultuurLoket

Bij het KultuurLoket kunt u terecht met al uw vragen over uw plannen en ideeën. Het KultuurLoket is de verbindende schakel tussen amateurs, professionals en instellingen die het maken, beleven en delen van kunst en cultuur stimuleren. Voor iedereen die muziek, theater, dans, literatuur of beeldende kunst (mogelijk) maakt in de provincie Groningen staan zij klaar met advies en ondersteuning.

Het KultuurLoket helpt u graag met vragen over subsidiemogelijkheden, mogelijke samenwerkingspartners, een podiumplek, een nieuwe dirigent of regisseur of een andere vraag. Zij denken kosteloos met u mee en zoeken samen met u naar een antwoord of oplossing.

Lees meer over Het KultuurLoket

KultuurCentrale

De KultuurCentrale is hét medium voor iedereen die betrokken is bij kunst en cultuur. Hier komen vraag en aanbod bij elkaar. Plaats eenvoudig uw vraag of aanbod, maak uzelf of uw vereniging zichtbaar en vindt er nieuwe opdrachten of projecten om aan mee te doen. 

Bekijk de video op YouTube waarin twee mensen vertellen hoe de KultuurCentrale voor hen heeft gewerkt. 

Lees meer over de KultuurCentrale

Procedure

U kunt hieronder het digitale formulier invullen. U moet vier bijlagen toevoegen:

 • projectplan, inclusief planning en communicatieplan
 • begroting
 • dekkingsplan
 • gespecificeerde toelichting op de begrotingskosten en de subsidiale kosten

U vermeldt in de aanvraag het volgende:

 • Inzicht in wat het onderscheidende, interessante en vernieuwende is in de repertoirekeuze en wat hierbij de verbinding is met de samenleving van nu.
 • Op welke wijze de aanvrager het publiek wil bereiken en welke ambities er zijn in het bereiken van een breder publiek.
 • De beoogde locatie en waarom deze locatie gekozen is met betrekking tot het aanspreken van een breder of nieuw publiek.

Aanvraagformulier

U krijgt binnen 2 weken na uw aanvraag een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. Binnen 13 weken besluiten wij over uw subsidieaanvraag.

U kunt bezwaar indienen tegen ons besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als de uitvoering van het project is verlopen zoals u hebt aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Zodra het waarschijnlijk of zeker is dat de activiteit waarvoor de subsidie is verleend niet volledig wordt uitgevoerd, als de werkzaamheden (moeten) worden gewijzigd, of als u niet aan de verplichtingen van de subsidieregeling kunt voldoen, moet u ons dit schriftelijk melden.

Ter controle kunnen we facturen met betalingsbewijzen en een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden bij u opvragen.

Houdt er rekening mee dat uw project in onze steekproef kan vallen. U wordt dan gevraagd uw project inhoudelijk en financieel te verantwoorden. Bewaar daarom alle bonnetjes zorgvuldig.
Het kan zo zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder heeft gekost dan u had begroot.
Wij kunnen ook de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als u zich niet (helemaal) heeft gehouden aan de subsidievoorwaarden.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek te doen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie via:

Telefoon: 050-316 49 11

E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl