Incidentenbudget Kunstraad

Met het Incidentenbudget willen we de professionele kunsten in de provincie ondersteunen. De subsidie wordt verleend als bijdrage in de kosten van activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan het culturele klimaat in de provincie Groningen. De aanvragen toetsen we op artistieke kwaliteit, zakelijke kwaliteit, geografische spreiding, diversiteit van het kunstenaanbod en ondernemerschap. We verwachten dat de projecten een duidelijke relatie hebben met Groningen en Groningse onderwerpen. Deze subsidieregeling is niet bedoeld voor amateurkunst. Hiervoor verwijzen wij u naar de regeling amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

Aanvraagperiode

De sluitingsdata voor 2024 zijn:

1e ronde      1 november 2023
2e ronde      1 februari 2024
3e ronde      1 mei 2024

Beschikbaar budget

Jaarlijks is er € 266.600 beschikbaar in de periode van 2021 tot 2024.
 

Voor wie?

Ondernemers en organisaties kunnen een subsidie aanvragen.

Aanvragen

De uitvoering van deze subsidieregeling is in handen van de Kunstraad Groningen. Op de website van de Kunstraad vindt u meer informatie over de regeling, de procedure en alle voorwaarden. Daar kunt u de subsidie aanvragen.

Bekijk de subsidieregeling op de Kunstraad Groningen