Incidentenbudget Kunstraad

Met het Incidentenbudget willen we de professionele kunsten in de provincie ondersteunen. De subsidie wordt verleend als bijdrage in de kosten van activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan het culturele klimaat in de provincie Groningen. De aanvragen toetsen we op artistieke kwaliteit, zakelijke kwaliteit, geografische spreiding, diversiteit van het kunstenaanbod en ondernemerschap. We verwachten dat de projecten een duidelijke relatie hebben met Groningen en Groningse onderwerpen. Deze subsidieregeling is bedoeld niet voor amateurkunst. Hiervoor verwijzen wij u naar de regeling amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

Aanvraagperiode

U kunt het hele jaar door een aanvraag doen. De sluitingsdata voor 2022 zijn 1 februari, 1 mei en 15 augustus (allen vóór 17.00 uur).

Beschikbaar budget

Jaarlijks is er € 266.600 beschikbaar in de periode van 2021 tot 2024.
 

Voor wie?

Ondernemers en organisaties kunnen een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

  • een aanvrager komt per kalenderjaar voor maximaal € 20.000 aan subsidie in aanmerking
  • de subsidie bedraagt maximaal 60% van de noodzakelijke kosten (dit is een tijdelijke verhoging in 2021 en 2022)
  • een aanvrager komt maximaal twee keer in aanmerking voor een bijdrage op grond van deze regeling in de cultuurnotaperiode 2021-2024
  • een subsidie wordt geweigerd als de subsidieaanvrager een meerjarig gesubsidieerde instelling is (volgens de gemeentelijke en/of provinciale cultuurnota)

Aanvragen

De uitvoering van deze subsidieregeling is in handen van de Kunstraad Groningen. Op de website van de Kunstraad vindt u meer informatie over de regeling, de procedure en alle voorwaarden. Daar kunt u de subsidie aanvragen.

Aanvragen