Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

Activiteiten van cultuur- en erfgoedinstellingen gericht op Groningse deelnemers en publiek, maken aanspraak op de subsidie Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed. Met deze regeling moedigt de provincie instellingen aan om nieuw cultuuraanbod te maken.

Aanvraagperiode

U kunt vanaf 4 maart 2021 aanvraag doen vóór 1 april, 15 mei, 15 september en 1 november.

Beschikbaar budget

Er is in 2021 € 637.000 beschikbaar.

Amateurkunst en cultuurparticipatie

Met de regeling stimuleert de provincie actieve deelname aan amateurkunst. Daarnaast geeft deze subsidieregeling ruimte voor vernieuwende culturele activiteiten, die zich richten op inwoners van de provincie Groningen die nu niet of nauwelijks deelnemen aan kunst en cultuur.

Erfgoed en archeologie

Activiteiten gericht op erfgoed en archeologie komen in aanmerking voor subsidie wanneer er een duidelijke rol is voor het publiek en daarmee de kennis, beleving en waardering van het erfgoed en de archeologie vergroot worden.

Nedersaksisch

Er is ook subsidie beschikbaar voor culturele activiteiten die gericht zijn op het behouden en bevorderen van het gebruik van de Nedersaksische taal. Het gaat dan om activiteiten die in meerdere provincies plaatsvinden. 

Lees meer over de subsidievereisten in de officiële regeling.

Subsidiebedrag in 2021

Het beschikbare budget voor 2021 is ruimer dan in de jaren daarna. Met een verhoogd budget stimuleert de provincie culturele instellingen bij het opzetten van een nieuw programma in coronatijd. Het kan bijvoorbeeld helpen bij het inhuren van zzp’ers en flexkrachten. 

Aanvragen

Cultuur- en erfgoedinstellingen kunnen de subsidie aanvragen. Voorwaarde is wel dat de activiteiten zich richten op Groningse deelnemers en publiek. Ook moeten de activiteiten de lokale belangen overstijgen.

  • In 2021 krijgen projecten maximaal 70% subsidie.
  • Vanaf 2022 wordt maximaal de helft van de subsidiabele kosten vergoed.
  • De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 40.000.
  • Instellingen kunnen een aanvraag indienen vanaf 4 maart.
  • De eerste beoordelingsronde sluit op 1 april. Dat betekent dat ná 1 april uw aanvraag in behandeling wordt genomen. 

Aanvragen

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met ons Subsidieteam via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl