Hive.Mobility

Hive.Mobility is een unieke plek in en voor Noord-Nederland waar een groot aantal organisaties (overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven) samenwerkt in de zoektocht naar en de ontwikkeling van slimme en groene oplossingen op het gebied van mobiliteit voor personen- en goederenvervoer. Samenwerken aan de mobiliteit voor morgen gebeurt in de Hive in Groningen.

Met Hive.Mobility zetten we in Noord Nederland een belangrijke stap richting de transitie naar een duurzamere en slimmere mobiliteit van goederen en personen in zowel stad als ommeland. We werken gezamenlijk aan een veilige, prettige en (economisch) goed bereikbare omgeving. Resultaat bereiken kan alleen door samenwerken en het bundeling van krachten. Dit doen we binnen hive.mobility met kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, bedrijven, ondernemers en non-profit organisaties. Er gebeurt al veel op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit in de regio: door waterstof aangedreven busvervoer, initiatieven voor autonoom en zelfrijdend vervoer met alle vervoermiddelen, cargobikes en drones, Anders Roosteren, het convenant duurzame stadslogistiek, en samenwerking in logistieke netwerken.

  Innovatieagenda

  De initiatiefnemers van Hive.Mobility hebben een innovatieagenda met vijf speerpunten geformuleerd:

  1. slimme (stads)logistiek; 
  2. open en verbonden netwerken voor goederen- en personenvervoer (zoals Hubs en Mobility as a Service, MaaS); 
  3. verduurzaming van mobiliteit en infrastructuur; 
  4. autonoom vervoer over land, water, rails en door de lucht;
  5. Smart Networks (communicatie tussen voertuigen, wegkant en in het netwerk, 5G, datadeling).

   

  Founding partners

  Meer informatie

  Hebt u vragen of opmerkingen over hive.mobility? Neem dan contact met ons op via info@hivemobility.nl.