Personalia

Geboortejaar: 1979
Beroep: teamleider Ruimtelijk beleid gemeente Aa en Hunze en eigenaar Roemers Advies
Statenlid sinds 28 maart 2019

Statenfuncties

  • Fractievoorzitter PvdA
  • Woordvoerder Mobiliteit en Infrastructuur
  • Woordvoerder Sport, Cultuur en Evenementenbeleid
  • Woordvoerder Nationaal Programma Groningen
  • Penningmeester Stichting Assistentie Statenfractie PvdA Groningen (onbezoldigd)

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • teamleider Ruimtelijk beleid gemeente Aa en Hunze 
  • eigenaar Roemers Advies
  • Secretaris Stichting Ons Pand (onbezoldigd)