Personalia

Geboortejaar: 1979
Beroep: teamleider Ruimtelijk beleid gemeente Aa en Hunze en eigenaar Roemers Advies
Statenlid sinds 28 maart 2019

Statenfuncties

  • Fractievoorzitter PvdA
  • Woordvoerder Mobiliteit en Infrastructuur
  • Woordvoerder Sport
  • Woordvoerder Krimp en Leefbaarheid
  • Voorzitter Stichting Assistentie Statenfractie PvdA Groningen (onbezoldigd)

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Manager wijkvernieuwing gemeente Groningen 
  • Eigenaar Roemers Advies