Personalia

Geboortejaar: 1979
Beroep: Manager wijkvernieuwing gemeente Groningen en eigenaar Roemers Advies
Statenlid sinds 28 maart 2019

Statenfuncties

  • Statenlid PvdA
  • Fractievoorzitter
  • Woordvoerder Bestuur en Organisatie
  • Woordvoerder Regionale samenwerking
  • Woordvoerder Mijnbouw
  • Voorzitter Stichting Assistentie Statenfractie PvdA Groningen (onbezoldigd)

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Manager wijkvernieuwing gemeente Groningen (bezoldigd)
  • Eigenaar Roemers Advies (bezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Assistentie Statenfractie PvdA Groningen (onbezoldigd)