Personalia

Geboortejaar: 1991
Beroep: Docent
Statenlid sinds 29 maart 2023

Statenfuncties

  • Fractievoorzitter BBB
  • Vice-voorziter Provinciale Staten 

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Algemeen lid stuurgroep Jong CNV Onderwijs (bezoldigd)
  • Eigenaar van The Rebel Blacksmith