Maaibestek

Kaarten en bestanden

Toon Maaibestek 2019 op kaart (ArcGIS Online) (alle lagen staan standaard uit)

Toon Maaibestek 2019 op kaart (Antea)

- Maaironde_1_Veiligheidsstrook
- Maaironde_2_Veiligheidsstrook
- Maaironde_2_Bermen
- Maaironde_2_en_3_Geleiderail
- Maaironde_3_Bermen
- Maaironde_3_Watergangen

Download Excel-bestand met totalen per laag

Een Excelbestand met daarin de totalen (meters of m2) van de diverse lagen.

Fasering

WatWanneerWaar (zie kaart)

1e maaironde strook langs de weg

mei

N3xx wegen en in klei-gebied

2e volledige maaibeurt

flora en faunastrook

half juni

Alle wegen

3e volledige maaibeurt

Slootkanten

september

Alle wegen

Alle wegen

Watergangen hekkelen, maaikorven

september - november

Alle watergangen

Definitie:

Maaibestek bestaat uit een aantal specifieke datalagen. Deze data is gebaseerd op bestaande objecten uit de BGT zoals deze in 2015 zijn geïnventariseerd. De data dient ter ondersteuning van het proces. 100% volledigheid en nauwkeurigheid kan niet worden gegeven.