Windpark Eemshaven-West

Documenten

Vattenfall heeft op 18 juni 2020 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen een notitie reikwijdte en detailniveau (verder: NRD) voor Windpark Eemshaven-West ingediend. De NRD betreft het voornemen tot het oprichten van een windpark van circa 9 tot 18 turbines in het gebied ten westen van de Eemshaven in de gemeente Het Hogeland. De NRD heeft als doel belanghebbenden te informeren over de plannen voor het windpark en beschrijft wat er in de milieueffectrapportage (MER) onderzocht wordt. De NRD heeft in de zomer van 2020 ter inzage gelegen. Hieronder vindt u de antwoordnota op de zienswijzen. Momenteel wordt de MER opgesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Windpark Eemshaven-West, zie de website van het project: www.windparkeemshavenwest.nl