Windparken

Windenergie is een belangrijke bron voor het opwekken van duurzame energie. Alle provincies hebben op 31 januari 2013 een akkoord gesloten met het Rijk om ruimte te bieden aan 6.000 megawatt windenergie op land in 2020. Dat betekent voor de provincie Groningen een taakstelling van 855,5 megawatt windenergie. Omdat de meeste provincies de taakstelling nog niet hebben gehaald in 2020, is de termijn verlengd tot 2023.

Wat doet de provincie?

De provincie heeft voor 5 windparken een omgevingsvergunning verleend, die nodig is om de turbines te bouwen. Ook de Welstandscommissie en de Commissie Milieueffectrapportage hebben positief geadviseerd. Samen zijn de parken goed voor ongeveer 300 megawatt. Het gaat om:

Wat doen de gemeente en rijksoverheid?

Naast deze 5 windparken zijn er nog 2 in ontwikkeling.

  • Windpark Zuidoost, waar de gemeente Het Hogeland vergunningverlener is en een bestemmingsplan heeft gemaakt.
  • Windpark N33, dat een project is van de Rijksoverheid en voltooid is midden 2021.

Gebiedsfonds

Voor alle windparken wordt een gebiedsfonds opgezet, waarin de ontwikkelaars geld storten voor de omgeving. Verder zullen binnen het windpark Eemshaven-West dorpsmolens worden ontwikkeld, die gedeeltelijk worden betaald vanuit het Fonds Nieuwe Doen. Daardoor kunnen de direct omwonenden financieel deelnemen zonder zelf te investeren. Dat is uniek in Nederland. Voor windpark Geefsweer verhoogt de organisatie die het windpark exploiteert, de bijdrage aan het gebiedsfonds. Bij windpark Delfzijl Uitbreiding Zuid ontvangen de direct omwonenden een jaarlijkse bijdrage.

Uiterlijk in 2023 operationeel

De provincie heeft met het Rijk afgesproken dat alle windparken in de drie concentratiegebieden (Eemshaven, Delfzijl en rond de N33) in 2020 operationeel zijn. Door verschillende omstandigheden is dat niet gelukt. Daarom hebben de provincies met het Rijk afgesproken dat de termijn verlengd wordt en dat uiterlijk 31 december 2023 (bij voorkeur eerder) de windturbines stroom moeten leveren aan het elektriciteitsnet.