Werken aan voldoende schoon water in Groningen

Nergens ter wereld is de kwaliteit van het drinkwater zo hoog als in Nederland. Tijdens Nationale Kraanwaterdag op 27 september staan we hierbij stil. Extra belangrijk, omdat voldoende en schoon drinkwater al lang niet meer vanzelfsprekend is.

Glas onder kraan

Door klimaatverandering en de toenemende vraag van inwoners en bedrijven wordt drinkwater steeds schaarser. Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende drinkwater beschikbaar blijft, werkt de Provincie Groningen samen met Waterbedrijf Groningen aan water voor later. De provincie zoekt naar nieuwe bronnen waar mogelijk grondwater kan worden gewonnen voor de drinkwatervoorziening. Het waterbedrijf wint en zuivert het grondwater, zodat er uiteindelijk schoon water uit de kraan komt.

Waterkwaliteit

Naast voldoende waterbronnen is het minstens zo belangrijk dat de bronnen schoon blijven. In Groningen hebben we een aantal grondwaterbeschermingsgebieden. Hier gelden speciale regels voor bewoners om vervuiling van het grondwater tegen te gaan. Een van de regels is bijvoorbeeld om de auto in een wasstraat te wassen in plaats van bij huis. Zo komt de shampoo niet in de bodem terecht. Hierdoor blijft het grondwater zo schoon mogelijk. De provincie werkt op veel meer manieren aan het thema water. Op onze website lees je wat we precies doen.

Expeditie G: een interacieve puzzeltocht

Benieuwd hoe de winning van drinkwater precies in z'n werk gaat? Dat kun je ervaren met Expeditie G: een interactieve puzzeltocht door het waterwingebied bij De Punt in Glimmen. Aan de hand van verschillende vragen, weetjes en opdrachten leer je alles over dit bijzondere natuurgebied en krijg je een uniek inkijkje in de waterwinning. Meedoen kan gratis via https://beschermjedrinkwater.nl/expeditie-g/